Eigen pasjes met pincode om zakgeld op te nemen

UDENHOUT, 18 MAART. Asielzoekers in de Brabantse gemeente Udenhout kunnen sinds kort electronisch hun zak- en kleedgeld opnemen. Zij ontvangen dertig gulden per week op een eigen bankrekening, dat ze op elk gewenst moment met behulp van een een pincode-pasje bij een naburige bank uit de muur kunnen halen.

Als de proef in Udenhout slaagt, zal een groot deel van de asielzoekers in de 51 asielzoekerscentra (AZC's) van een pasje worden voorzien. J. Laumen van Rabobank Nederland noemt de ervaringen tot nu toe 'bevredigend'.

De Centrale Opvang Asielzoekers (COA) verwacht dat het nieuwe betalingssysteem na een aanloopperiode aanzienlijke efficiency-voordelen zal opleveren. Zo is de administratie van een AZC nu gemiddeld een halve dag kwijt aan het uitdelen van het zak- en kleedgeld. Een ander voordeel is dat men op de centra geen grote hoeveelheden contant geld meer in huis hoeft te hebben. Op betaaldagen zitten vaak enkele duizenden guldens in kas.

De ongeveer 150 asielzoekers in Udenhout hoeven voortaan niet meer in een lange rij op hun geld te wachten. Zij kunnen het zak- en kleedgeld van dertig gulden per persoon ook enige tijd op de bank laten staan. Noodgedwongen moeten zij vijf weken lang vijf gulden per week sparen, omdat de geldautomaat slechts briefjes van 25 gulden uitspuugt.

Een woordvoerster van de COA wijst erop dat de asielzoeker voor zijn geld de deur uit moet. “Een stukje zelfstandigheid en integratie dus. De asielzoeker maakt op deze manier kennis met het Nederlandse banksysteem.”

Om de asielzoekers sneller te laten integreren is met opzet uitsluitend een Nederlandse tekst op het beeldscherm van de geldautomaat te zien. De brochure met instructies is wel in een groot aantal talen geschreven.

Een belangrijke reden om het proefproject in Udenhout op te zetten is de onmiddellijke nabijheid van een bank. Deze bevindt zich op enkele honderden meters van het asielzoekerscentrum.

In Udenhout komt uiterlijk 31 oktober een einde aan het pinnen. Het centrum wordt die dag gesloten en vervolgens gesloopt om plaats te maken voor ouderenhuisvesting.