Communisten in Beerta als wethouders

FINSTERWOLDE, 18 MAART. De Nieuwe Communistische Partij van Nederland (NCPN) levert beide wethouderszetels in de Oostgroningse gemeente Reiderland (Beerta, Finsterwolde, Nieuweschans). Dit hebben zij de PvdA en Gemeentebelangen, die nu een coalitie vormen, meegedeeld.

De NCPN behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen 50,2 procent van de stemmen, wat goed was voor zeven van de dertien raadszetels. Volgens voorzitter P. Holvast van de NCPN Reiderland, eiste zijn partij op grond van de verkiezingsuitslag beide wethouders in het college op. “Wij hebben de absolute meerderheid behaald, omdat mensen uit onvrede met het gevoerde beleid op ons hebben gestemd. Als je een meerderheid in de raad haalt, kun je geen minderheid in het college accepteren. Bovendien is de burgemeester een uitgesproken PvdA'er.”

De NCPN is geen gesprek aangegaan met PvdA of Gemeentebelangen om te komen tot een coalitie. Volgens Holvast was dit onbespreekbaar voor de communisten gezien de geringe “strijdbaarheid” van de PvdA. Reiderland is een “artikel-12 gemeente”, de financiën staan onder controle van het rijk. De NCPN verwijt de huidige collegepartijen te weinig te hebben ondernomen om meer geld los te krijgen van het rijk.

Wethouder R.G.J.W. Hietbrink (PvdA) zegt in een reactie dat er nu “duidelijkheid” is geschapen. “Zij triomferen nu en terecht. Maar verstandig vind ik het niet. We zijn een probleemgemeente en een breed college is dan op zijn plaats. Hoewel bij ons de vraag rees of er wel punten waren waarop samenwerking mogelijk was.”