Coalitie stemt in met lagere ziektepremie

DEN HAAG, 18 MAART. De regeringsfracties CDA en PvdA zijn het eens geworden over een verlaging van de ziektekostenpremie voor 162.000 particulier verzekerden bejaarden met een laag inkomen.

Deze groep verzekerden gaat met ingang van 1 juli een even hoge premie betalen als bejaarden die in het ziekenfonds zitten. Volgende week wordt het initiatief-wetsvoorstel van het Kamerlid Van Otterloo (PvdA) in de Tweede Kamer behandeld. Doel hiervan was dat een einde komt aan de situatie dat sommige bejaarden met alleen maar AOW of AOW en een bescheiden aanvullend pensioen aangewezen zijn op een veel duurdere particuliere verzekering omdat zij niet tot het ziekenfonds worden toegelaten. Van Otterloo spreekt van een “doorbraak” in een reeds lang slepende proces. “Het verheugt me zeer dat de CDA-fractie nu hetzelfde doel nastreeft als het initiatie-wetsvoorstel.” Het CDA wil deze bejaarden overigens niet naar het ziekenfonds overbrengen, maar via een lagere premie hetzelfde koopkrachteffect bereiken.

Volgens CDA-leider Brinkman scheelt dat gehuwde bejaarden zo'n 2500 gulden per jaar en ongehuwden zo'n 1600 gulden. Het plan van de christen-democraten is bedoeld om bejaarden met een klein inkomen financieel te ontzien. Wie alleen AOW heeft of een aanvullend pensioen van maximaal 12.000 gulden als alleenstaande of 18.000 gulden als gehuwde, komt in aanmerking voor de speciale regeling.

Het CDA-plan om verder 450 miljoen gulden uit te trekken voor een verlaging van de ziektekostenpremies voor bejaarden met alleen AOW of AOW'ers - het betreft hier dus niet speciaal de groep van 162.000 - met een klein aanvullend pensioen vergt hoge uitvoeringskosten. Dit zei het Tweede-Kamerlid Melkert van de PvdA gisteravond op een discussiebijeenkomst in Tilburg. Hij citeerde uit een notitie van het Centraal Planbureau, waarin deze kosten op 100 miljoen tot 150 miljoen gulden worden geraamd. Die hoge kosten worden veroorzaakt doordat het ingewikkeld is om de groep bejaarden die op deze tariefverlaging recht hebben, te achterhalen.

De Tilburgse hoogleraar Kolnaar, mede-opsteller van het verkiezingsprogramma van het CDA, zei dat de ingreep in de ziektekostenpremie (AWBZ) ertoe moet leiden dat de koopkracht van de bejaarden die het CDA hiermee op het oog heeft met 62 gulden omhoog gaat. Dat zou moeten gebeuren door het nominale deel van deze premie te verlagen. Melkert wees er echter op dat deze premie in 1998 nog maar twaalf gulden zal bedragen. “Waar komt de resterende 50 gulden vandaan?” Volgens Melkert is er geen enkel deugdelijk plan te bedenken om het bedrag van 450 miljoen door te sluizen naar de minst koopkrachtige bejaarden.

Kolnaar zei dat hierover na de verkiezingen met de bejaardenbonden zal worden overlegd. CDA-lijsttrekker Brinkman kondigde vorige week aan dat zijn partij de compensatie voor de te verwachten bevriezing van de uitkeringen wil zoeken in een verlaging van het laagste tarief van de inkomstenbelasting. Hij wilde daarbij geen bedragen noemen; ook Kolnaar liet zich daartoe gisteren niet verleiden.

Brinkman kwam vorige week met zijn aankondiging na alle commotie die het CDA-verkiezingsprogramma had veroorzaakt. Daarin bleek het CDA uit te gaan van een bevriezing gedurende vier jaar van alle uitkeringen, inclusief de AOW. Dat riep de toorn van de ouderenbonden op.