Burcht (1)

De vondst van een deel van de burcht van de heren van Amstel onder een bouwproject voor en door ABN-Amro komt de bank niet geheel gelegen, want men wil vooruit met de bouw. Nu is het niets bijzonders als men bij graafwerkzaamheden in een oud centrum op zaken uit een ver verleden stuit en telkens weer zijn de belangen van de bouwheer, de aannemer en het behoud van onze visuele geschiedenis met elkaar in conflict. Meestal winnen de zakelijke belangen en verdwijnt er weer een deel van ons bodemarchief onder de nieuwbouw.

Dat dreigt ook nu weer het geval te zijn. Als we de oorzaak van de verwaarlozing van het bedoelde complex even achterwege laten, dan heeft de ABN-Amro nu echter de gelegenheid om een teken te geven dat ook niet-zakelijke belangen bij de bank veilig kunnen zijn. Er zal, met enige fantasie en visie, best een mogelijkheid gevonden kunnen worden de gevonden muren zichtbaar in de nieuwbouw in te passen. In Bern is daarvan een schitterend voorbeeld te vinden in de tunnels onder het station, waar men de oudste stadsmuren heeft weten zichtbaar te houden. Dichter bij huis is men er in Utrecht bij de bouw van het muziekcentrum in geslaagd delen van het kasteel “Vredenburg” bij de bouw te betrekken.