Bonn en Parijs sussen diplomatieke ruzie

PAG.5 PORTRET SCHEER; PAG.9 HOOFDARTIKEL

BONN, 18 MAART. Duitsland en Frankrijk proberen in intensief diplomatiek overleg de schade te beperken die hun betrekkingen hadden opgelopen door uitspraken van de Franse ambassadeur in Bonn tegenover Duitse journalisten.

De ambassadeur, François Scheer, had eerder deze week in een achtergrondgesprek met journalisten zijn ongenoegen uitgesproken over de wijze waarop de regering in Bonn buitenlandse politiek bedrijft. Hij toonde zich vooral bezorgd over het Duitse optreden tijdens de recente onderhandelingen in Brussel over uitbreiding van de Europese Unie.

Met het oog hierop had Scheer opgemerkt: “We hebben Duitse duidelijkheid nodig, dan kunnen we Duitsland begrijpen en samen met Duitsland optrekken.” En hij beklaagde zich over de te geringe mate van afstemming tussen Bonn en Parijs op het gebied van buitenlandse politiek, vooral waar het om de toekomst van Europa gaat. De ambassadeur wilde onder andere uitleg over de Duitse bewering dat door uitbreiding van de Europese Unie met Finland, Noorwegen, Zweden en Oostenrijk het politieke gewicht in de EU zou verschuiven.

De ambassadeur had verder opgemerk dat het bij het besluit de Duitse kanselier Helmut Kohl niet uit te nodigen voor de herdenking in juni van D-day, niet zo zeer ging om een Frans-Duits probleem maar om een probleem tussen Duitsland en kleinere Europese landen.

Niet bekend

De Duitse minister van buitenlandse zaken, Klaus Kinkel, heeft gisteren in een telefoongesprek met zijn Franse collega Alain Juppé om opheldering gevraagd nadat eerder op de dag de Franse ambassadeur op het ministerie van buitenlandse zaken in Bonn was ontboden.

Juppé wees in het telefoongesprek beweringen krachtig van de hand dat de betrekkingen tussen beide landen onder druk staan. De minister zei dat de Franse ambassade met een nadere verklaring zou komen. Daarin werd de wijze waarop de uitlatingen van de ambassadeur waren weergegeven te eenvoudig genoemd.

Pag.5: Duits-Franse stappen

Kinkel en Juppé verenigden zich in hun telefoongesprek op een tekst waarin werd opgemerkt dat de Duits-Franse betrekkingen gekenmerkt worden door “een diep wederzijds vertrouwen”. “De Frans-Duitse vriendschap is onbreekbaar en moet de drijvende kracht van de Europse integratie blijven”, zo herbevestigden beide ministers een aloud standpunt. Tijdens het bezoek dat Kinkel komende donderdag aan Parijs zal brengen zal men zich uitvoerig over “gemeenschappelijke stappen” beraden, aldus werd nog opgemerkt.

Daarmee leek de diplomatieke rel gesust. Kinkel zelf verwierp iedere suggestie dat de regering in Bonn zwaar geschut gebruikt in haar buitenlandse politiek en liet bovendien weten dat “verklaringen die door de Duitse pers aan ambassadeur Scheer zijn toegeschreven geheel zonder grond zijn”.

De Duitse minister van buitenlandse zaken, Kinkel, heeft zich de afgelopen weken tijdens de marathononderhandelingen in Brussel gemanifesteerd als de drijvende kracht achter de uitbreiding van de Europese Unie. Een groot deel van de onderhandelingen met de kandidaat-toetreders geschiedde in de vorm van bilaterale gesprekken, waarbij Kinkel een hoofdrol vervulde. Op de van hem bekende wijze, met een grauw en een snauw naar links en naar rechts, heeft hij alles op alles gezet om Oostenrijk en de andere lidstaten binnenboord te hijzen, aldus Brusselse diplomaten. “Men kan zich regelmatig verbazen over de formuleringen die hij gebruikt”, aldus een diplomaat over de stijl van Kinkel.

Ook naar Groot-Brittannië toe heeft Kinkel zich eerder deze week tot het uiterste ingezet om een vergelijk te vinden over de stemmenkwestie. Kinkel probeert Londen om te krijgen met een formule over de besluitvorming, zonder daarmee goedkeuring van de uitbreiding door het Europees Parlement in gevaar te brengen of om een hyptheek te leggen op de referenda die later dit jaar worden gehouden in de toetredende landen.

“Men wil heel graag dat de uitbreiding wordt gerealiseerd, om vervolgens de slag te slaan naar Midden- en Oost-Europa”, zo vatte minister Kooijmans van buitenlandse zaken afgelopen dinsdagnacht de Duitse inzet samen.