Australië bijna grootste groeier in het Westen

WELLINGTON, 18 MAART. Australië vertoonde vorig jaar, na Nieuw-zeeland, met 4 procent de grootste economische groei in de Westerse wereld. Dit blijkt uit cijfers die de reering deze week bekend heeft gemaakt. De groei, een gevolg van hogere particuliere consumptie, een positievere handelsbalans en een stijgende effectenbeurs, leidden tot een daling van de werkloosheid van 11,0 tot 10,5 procent.

Er is echter twijfel over de duurzaamheid van het economisch herstel. Premier Paul Keating heeft gewaarschuwd dat het bedrijfsleven te weinig investeert. “We hebben nog een lange weg te gaan om die investeringen te zien stijgen tot een niveau waarbij de onderbenutte hulpbronnen in het land gebruikt zullen worden”, zei hij, refererend aan het politiek gezien nog steeds zorgelijke werkloosheidspeil.

De zorg van de Labor-leider over lage investeringen werd nog sterker weergegeven door ACTU-vakbondsleider Martyn Ferguson, die het bedrijfsleven ervan beschuldigde de record-resultaten slechts te gebruiken voor de uitbetaling van meer dividend en extravagante salarissen voor topfunctionarissen. Volgens de ACTU zullen hogere looneisen niet uitblijven, wanneer het bedrijfsleven de hogere winsten niet gebruikt voor het investeringen in banen.

De Sydney Morning Herald meldde gisteren dat een nog ongepubliceerd rapport van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerign en Ontwikkeling) regelrecht indruist tegen plannen van de regering om door de werkgever te betalen heffingen op arbeidsplaatsen in te voeren. De Australische regering wil zulke heffingen invoeren om nieuwe banen en training te financieren. Het OESO-rapport betwijfelt de effectiviteit van zulke heffingen en pleit tevens voor een groter verschil tussen minimumloon en werkloosheidsuitkering. Volgens de Sydney Morning Herald is het nu twijfelachtig of deze heffingen nog prioriteit zullen krijgen in het werkgelegenheidsplan van de Australische regering, dat eind volgende maand gepresenteerd wordt.

    • Hans van Kregten