Alanheri ziet winst weer oplopen

De winst van het Venlose handelsbedrijf in agrarische produkten, Alanheri, is in 1993 2,5 keer zo groot uitgevallen als in het jaar er vóór. Het netto resultaat kwam uit op 3 miljoen gulden tegen 1,2 miljoen gulden in 1992.

Het jaar 1993 was het beste in de geschiedenis van Alanheri, deelde de directie mede. Het aan de parallelmarkt van de Amsterdamse effectenbeurs genoteerde bedrijf verhoogt het dividend van 1,20 tot 2 gulden per aandeel. De winststijging is niet uitzonderlijk. Het bedrijf is actief in markten met een sterk op en neergaand prijsniveau en vertoont dan daarom een fluctuerende winstontwikkeling. De verhandelde produkten zijn koffie, cacao, peulvruchten, zaden en granen. Zo was de winst over 1992 40 procent lager dan het jaar ervoor. Daarvóór ging het resultaat ook sterk op en neer. Het karakter van deze handelssector komt ook tot uitdrukking in de uitspraken van Alanheri over de winstprognose voor 1994, waarover het bedrijf zich niet wil uitlaten. De omzet ging bij Alanheri flink omhoog, van 384,4 miljoen tot 611,2 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat steeg van 4,57 miljoen in 1992 tot 7,7 miljoen gulden in het afgelopen jaar.