Akkoord Unilever en bonden over nullijn

ROTTERDAM, 18 MAART. Unilever heeft deze week met de bonden een akkoord bereikt over een nieuwe tweejarige CAO. In ruil voor gematigde loonafspraken heeft Unilever toegezegd dat overtollige werknemers zo veel mogelijk binnen het concern herplaatst zullen worden. Ook zijn afspraken gemaakt over de creatie van nieuwe functies, zoals koffiejuffrouwen en parkeerwachters. Unilever trekt hiervoor gedurende de looptijd van de CAO twee miljoen gulden uit.

De Unilever-CAO, die loopt van 1 maart 1994 tot 31 maart 1996, geldt voor 6.500 van de 9.500 werknemers bij de Nederlandse Unileverbedrijven. De werknemers krijgen dit jaar geen loonsverhoging. Wel gaan de lonen in maart volgend jaar (met 1 procent) en in oktober volgend jaar (met 0,5 procent) omhoog. Wel krijgen de werknemers dit jaar een half procent extra vakantietoeslag (tot 8 procent) en kunnen zij op basis van de nieuwe wet voor spaarloonregelingen 250 gulden extra belastingvrij opzij laten zetten (tot 1000 gulden per jaar).

Op basis van de begin dit jaar door Unilever aangekondigde reorganisatie van het concern zouden volgens de vakbonden in Nederland 300 banen moeten verdwijnen. De Industriebond FNV verwacht dat met de nu gemaakte afspraken over herplaatsing gedwongen ontslagen voorkomen kunnen worden. Naast de twee miljoen gulden die Unilever beschikbaar stelt voor het creëren van nieuwe 'lagere' functies, trekt het concern evenals vorig jaar een miljoen gulden uit voor het scheppen van 30 à 35 werkervaringsplaatsen.

De besprekingen over een nieuwe CAO bij de warenhuisketen V&D (13.500 werknemers) hebben vannacht na 23 uur onderhandelen nog niet tot een akkoord geleid. Breekpunten bleven de nieuwe werkroosters, de positie van deeltijdwerkers en van het hoger personeel. Maandag worden de onderhandelingen hervat.