Vreemdelingendienst

Buitenlanders kunnen alleen een bijstandsuitkering krijgen indien de vreemdelingendienst een verklaring afgeeft waarin staat dat zij niet zomaar het land kunnen worden uitgezet. Is dit het geval, dan moet de dienst zo'n verklaring verstrekken. Dit zegt althans de wet.

Toch geven de vreemdelingendiensten in de praktijk een dergelijke verklaring niet af. Dit is niet omdat zij de wet niet willen naleven maar omdat het Ministerie van Justitie een anders luidende verklaring heeft ontworpen die niet overeenstemt met de wet. Pas wanneer, als de nood aan de man komt, de Staat (ministerie van justitie) in kort geding wordt gedagvaard, wordt, zo leert ons de praktijk, de verklaring afgegeven. Kennelijk weet de landsadvocaat het ministerie van het primaat der wet te overtuigen.

Wij hebben geen inzicht in het totale aantal dagvaardingen dat inmiddels is uitgebracht, maar een fors aantal is het zeker. Het is irritant dat een ministerie als dat van justitie de wet niet respecteert, daardoor procedures uitlokt en op die manier de kosten van de gefinancierde rechtsbijstand nodeloos opdrijft. Nog veel irritanter is dat nu juist de hoogste baas van dit ministerie steevast uitroept dat de kosten van rechtsbijstand te hoog oplopen en vervolgens allerhande maatregelen bedenkt dan wel treft om de financiële drempel voor een gang naar de rechter te verhogen.

    • Barbara van Dorp
    • Ineke Mink