Vluchtelingen

Bolkesteins plan om vluchtelingen in de 'eigen regio' op te vangen is opmerkelijk.

Onze militaire, politieke of economische bemoeienis heeft zich nooit beperkt tot 'de eigen regio'. Bemoeienissen die - zoals Somalië en de Golfoorlog lieten zien - juist vluchtelingen veroorzaken. De opvang van vluchtelingen is het laatste jaar vooral bemoeilijkt doordat veel toegelaten asielaanvragers niet kunnen doorstromen naar gewone huisvesting. Dit jaar zijn er slechts 91.000 nieuwe, veelal duurdere woningen bijgebouwd, en dat terwijl de werkloosheid in de bouw met twee procent steeg. Meer investeren in sociale woningbouw zou de opvang mogelijk maken, en bovendien de werkloosheid (waarop racisme zo welig tiert) terugbrengen. Bolkestein heeft het beleid dat vluchtelingen voortbrengt en ze vervolgens, door gebrek aan huisvesting, in de opvang laat vastlopen, altijd gesteund. Zijn pleidooi tegen niet-Europese vluchtelingen is door en door hypocriet.

    • Lijsttrekker Sap-Rebel
    • Patrick van der Voort