Toch vier topconservatoria

DEN HAAG, 17 MAART. Aan vier conservatoria, twee in de Randstad en twee in de regio (noord-oosten en zuiden), wordt in september 1998 een tweede-faseopleiding voor grote muzikale talenten verbonden. Dat heeft staatssecretaris Cohen van hoger onderwijs woensdag de Tweede Kamer laten weten. Begin 1997 moet hierover een definitieve beslissing worden genomen, na een toetsing op kwaliteit. Conservatoria die voor de tweede-faseopleiding in aanmerking willen komen moeten samenwerken met andere instellingen.

Cohen legt met dit besluit een advies naast zich neer van de Raad voor de Kunst, die vorige week bepleitte vooralsnog alleen aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en aan het Sweelinck-conservatorium in Amsterdam zo'n vervolgopleiding te vestigen. Door meer dan twee tweede-faseopleidingen zouden volgens de Raad de resterende conservatoria in een sterfhuisconstructie belanden.

Cohen vindt dat de Raad voorbij gaat aan de inspanningen van een aantal conservatoria om te komen tot samenwerking of fusie. Hij verwacht daarvan een toenemende kwaliteit van de opleidingen. Volgens Frans de Ruiter, directeur van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, maakt Cohen daarmee een draai van 180 graden, omdat hij zich eind vorig jaar in Arnhem nog uitsprak tegen samenwerking, coalities en clusters van conservatoria als argument voor de toekenning van een tweede-faseopleiding. De Ruiter verfoeit het besluit van Cohen omdat het uitgaat van bestuurlijke overwegingen die niets te maken hebben met kwaliteit en met de praktijk van studeren. Bovendien vermoedt hij in de aandacht van Cohen voor de regio politieke overwegingen in verkiezingstijd.

Atzo Nicolaï, secretaris van de Raad voor de Kunst, vindt het besluit van Cohen teleurstellend omdat nu geen inhoudelijke keuze wordt gemaakt en definitieve besluiten nog jaren worden uitgesteld, terwijl de staatssecretaris zelf zegt zich te keren tegen voortdurende onzekerheid.