Stork ziet winst in 1993 met 11 procent fors stijgen

AMSTERDAM, 17 MAART. Stork zag de netto winst vorig jaar met 11 procent stijgen van 50,3 miljoen gulden naar 55,9 miljoen gulden. Eerder had Stork een ongeveer gelijkblijvende winst voorspeld. Het totale bedrijfsresultaat steeg met een derde van 60,1 naar 79,7 miljoen gulden.

In tegenstelling tot de verwachtingen deed de kernactiviteit industriële systemen (machines en apparaten) het aanzienlijk beter dan de industriële dienstverlening. Bij systemen steeg het bedrijfsresultaat van 14 naar 79 miljoen maar bij de dienstverlening daalde het van 46 naar 1 miljoen gulden. Voor een deel was de verbetering bij de groep systemen te danken aan tijdige maatregelen zoals capaciteitsvermindering. De slechte resultaten bij de industriële dienstverlening (hier en daar werd zelfs verlies geleden) was het gevolg van hevige concurrentie en prijs-erosie als uitvloeisel van de zwakke conjunctuur.

Storks omzet bedroeg in '93 ruim 3,6 miljard gulden waarvan al ruim 2 miljard afkomstig was van diensten. De orderontvangst steeg vorig jaar met 7,5 procent tot 3,7 miljard. Stork stelt een dividend voor van 80 cent per aandeel, naar keuze in contanten of in aandelen (vorig jaar 80 cent in contanten). Voor 1994 verwacht Stork dat de resultaatverbetering die vooral in het laatste kwartaal van '93 is ingezet zich zal voortzetten.

Stork kan de overname van de aandelen van Shell en Ballast Nedam in het ingenieursbureau Comprimo, waarvan het zelf al voor een derde aandeelhouder was, geheel betalen uit Comprimo's eigen liquide middelen. Wel zal Storks eigen vermogensverhouding door de overname licht dalen. Stork onderhandelt met uitzendorganisatie Randstad over de verkoop van de uitzendactiviteiten (vooral technische tekenaars) van Comprimo die ongeveer 600 man omvatten.