Solidariteit

Een van de kardinale fouten in de politieke behandeling van het AOW-probleem schuilt in de toepassing van het begrip solidariteit.

Wie moet solidair zijn met wie? Het zijn de werkers, die solidair moeten zijn en blijven met de 65-plussers. Zij lopen dan in de lijn van de huidige ouderen die in hùn arbeidzame tijd voorzagen in het pensioen van hùn ouders, die zelf veelal in het geheel niet of slechts enkele jaren AOW-premie betaald hadden. Dàt was solidariteit en deze moet gehandhaafd blijven. Niemand behoort deze vorm van solidariteit aan te vechten en wel omdat de huidige 65-plussers ervoor gezorgd hebben dat ons huidig welvaartspeil tot een ongekende hoogte is gestegen.

    • Drs. R.W. Hollenkamp