Oud-burgemeester van Gulpen acht zich niet schuldig aan corruptie

DEN BOSCH, 17 MAART. Oud-burgemeester Vossen van Gulpen blijft volhouden dat hij zich nimmer schuldig heeft gemaakt aan corruptie. “Mij is vreselijk onrecht aangedaan”, hield hij het gerechtshof in Den Bosch voor, waar de behandeling van zijn zaak in hoger beroep gisteren is begonnen.

Oud-burgemeester Vossen (57) werd in november door de rechtbank in Maastricht wegens corruptie, valsheid in geschrifte en belastingfraude veroordeeld tot een verbod om vijf jaar lang zijn ambt uit te oefenen. Hij kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden en een geldboete van zesduizend gulden opgelegd. Kort na zijn veroordeling werd hij door wijlen minister Dales ontslagen omdat hij het ambt in opspraak had gebracht.

Vossen gaf gisteren toe dat hij 25.000 van de 156.000 gulden, waarvoor aannemer Dumoulin uit Nijswiller de ruwbouw van zijn huis wilde leveren, in contanten had betaald. De aannemer zou volgens Vossen zelf met dat voorstel zijn gekomen toen zij het onderling niet eens kon worden over de prijs. Hij zou bij die afspraak zelf geen enkele baat hebben gehad. Aannemer Dumoulin, die even later als getuige werd gehoord, beweerde het tegendeel: Vossen had hém onder druk gezet door hem voor te houden dat de bouw van de burgemeesterswoning een mooie reclame voor zijn bedrijf zou zijn. Dat was belangrijk omdat er nog flink wat gebouwd zou worden in Gulpen.

De aannemer, die een schikkingsvoorstel van justitie in beraad heeft, hield vol dat de burgemeester geen enkele toezegging had gedaan over een tegenprestatie. Toch kreeg Dumoulin kort na de oplevering zonder enige concurrentie een optie op vijf bouwkavels, die oorspronkelijk bestemd waren voor verkoop aan particulieren, maar waar bij nader inzien vijf goedkopere woningen in serie moesten worden gebouwd. Vossen had volgens de architect opdracht gegeven aannemer Dumoulin als enige te benaderen, ook al voldeed die niet aan de voorwaarde dat zijn bedrijf in Gulpen gevestigd moest zijn. De wijziging van de bestemming werd achteraf door de gemeenteraad bekrachtigd. De rechtbank sprak Vossen vorig jaar op dit punt vrij van corruptie, maar veroordeelde hem voor valsheid in geschrifte.

Het enige punt waarop hij in Maastricht wel wegens corruptie werd veroordeeld, kon gisteren niet worden behandeld. De directeur van het wegenbouwbedrijf BLM, E. Barbou van Roosteren, die op verzoek van Vossen de bestrating voor zijn huis bestelde en door twee van zijn mensen liet aanleggen, kon gisteren niet worden gehoord. Op 3 mei zal ook de levering van een partij aluminium kozijnen en het keukenblok worden behandeld. Voor de kozijnen ter waarde van 90.000 gulden betaalde Vossen 30.000 gulden, naar zijn zeggen omdat hij kunststof kozijnen had besteld. De keuken werd op aandringen van de ex-burgemeester deels zwart betaald.