Ook ambtenaren CNV zijn tegen advies van Ser

ROTTERDAM, 17 MAART. Binnen de vakcentrale CNV is alsnog een conflict gerezen over het advies van de Sociaal-Economische Raad over het beleid voor de komende kabinetsperiode. Het bestuur van de grootste CNV-bond, de ambtenarenbond CFO, heeft zich gisteren gedistantieerd van de uitleg die het CNV-bestuur aan het SER-advies geeft.

Het CNV-bestuur is “teleurgesteld” over de opstelling van de CFO. Vanmiddag komen de voorzitters van de bij het CNV aangesloten bonden bijeen om zich op de situatie te beraden. De uitkomst van dat beraad bepaalt de opstelling van het CNV in de vergadering van de SER morgenochtend.

Het CFO uitte vorige week bezwaren tegen het SER-advies, met name ten aanzien van de passages over ontkoppeling en bezuinigingen in de collectieve sector. Dinsdag verklaarde CFO-voorzitter L. Poell zich zich echter akkoord met de uitleg die CNV-voorzitter A. Westerlaken aan het advies gaf. Het bestuur van de CFO oordeelde gisteren echter anders en floot zijn voorzitter terug.

Eerder brak in de grootste vakcentrale, de FNV, onenigheid uit over het SER-advies. Op grond daarvan nam de FNV afstand van het het advies, waarvan de hoofdlijn is dat de komende jaren 15 miljard gulden moet worden uitgetrokken voor verkleining van de 'wig' (verschil tussen bruto loonkosten en netto loon). Binnen de FNV werd de oppositie tegen het SER-advies ook aangevoerd door de ambtenarenbond (AbvaKabo).