Notarissen verdacht van verduistering

AMSTERDAM, 17 MAART. Tegen een Haagse notaris en een kandidaat-notaris is een gerechtelijk vooronderzoek begonnen in verband met verduistering en mogelijke valsheid in geschrifte. Dat heeft de Haagse persofficier van justitie N. Zandbergen desgevraagd gezegd.

De Haagse notaris, J. van G.S., is door het notarieel tuchtcollege, de Kamer van Toezicht, voorgedragen voor ontzetting uit zijn ambt, aldus de woordvoerder van de Notariële Broederschap, P. Kole.

Van G.S. wordt ervan verdacht jarenlang voor eigen gebruik gelden te hebben aangewend die hem krachtens zijn functie waren toevertrouwd. Het betreft geld uit erfenissen waarmee in het casino gegokt is en waarvan aandelen zijn aangeschaft. Kole spreekt van “een notariële doodzonde” waarop zijns inziens ook “een notariële doodstraf” van toepassing is. Hij spreekt van een “slechte dag voor juridisch Nederland.” Kandidaat-notaris G.G. heeft een aantekening op zijn conduitestaat gekregen. Hij mag gedurende twee jaar geen praktijk uitoefenen. Van G.S. is geschorst in afwachting van de gerechtelijke procedure.

Veel nalatenschappen komen onder tijdelijk beheer van notarissen, onder meer wanneer onduidelijkheid bestaat over de vraag wie de rechtmatige erfgenamen zijn.