Kwart van kiezers stemt op vrouw voor gemeenteraad

UTRECHT, 17 MAART. Drieëntwintig procent van de kiezers heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2 maart op een vrouw gestemd. Tweederde van hen deed dat via een voorkeurstem. Van de vrouwelijke kiezers stemde 29 procent op een vrouw, tegen 16 procent van de mannen. Het aantal vrouwen in de gemeenteraden nam nauwelijks toe en bleef ongeveer 23 procent.

Dit blijkt uit een enquête die het onderzoeksbureau Inter/View heeft uitgevoerd in opdracht van de 100-jarige Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap, die zich inzet voor een gelijke verhouding van mannen en vrouwen in de politiek. Het is volgens de vereniging voor het eerst dat het stemmen op vrouwen wordt onderzocht.

Vooral ouderen stemden op een vrouw. Van de stemmers boven de 50 bracht 29 procent een stem uit op een vrouw, van de mensen beneden de 35 jaar slechts 17 procent.

Van alle uitgebrachte voorkeursstemmen werd 37 procent op een vrouw uitgebracht. Het totaal aantal voorkeurstemmen lijkt te stijgen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2 maart bracht in totaal 39 procent van de kiezers een voorkeurstem uit. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 bracht 28,4 procent een voorkeurstem uit. Bij de Provinciale-Statenverkiezingen van 1991 was het percentage voorkeurstemmen ook 28 procent.

GroenLinks heeft de meest vrouwvriendelijke aanhang: 47 procent stemde op een vrouw. Bij D66 was dat 29 procent, bij de VVD 26 procent, bij het CDA een kwart en bij de PvdA 24 procent. Bij de lokale partijen ligt het percentage een stuk lager: 13 procent. Uit de Inter/View-enquête blijkt verder dat in de grote steden vaker op een vrouw wordt gestemd (40 procent) dan in het zuiden (12 procent).

Belangrijkste reden om op een vrouw te stemmen is volgens 90 procent van alle kiezers 'het feit dat vrouwen even geschikt zijn voor de politiek als mannen'. 58 procent van de kiezers noemt als andere reden om op een vrouw te stemmen 'het feit dat vrouwen andere belangen en behoeften hebben'. Meer vrouwen (68 procent) dan mannen (58 procent) vinden dit. Ook werd door de helft van de kiezers het argument onderschreven dat er evenveel vrouwen in de politiek moeten worden gekozen als mannen. Vooral vrouwelijke kiezers die op een vrouw stemden vinden dit belangrijk (69 procent).

De vereniging voor Vrouwenbelangen ziet in het feit dat die argumenten om op een vrouw te stemmen breed gedragen worden door alle kiezers, een bevestiging van haar acties om kiezers aan te zetten meer op vrouwen te stemmen en van haar streven naar meer vrouwen op de kandidatenlijsten.