Kroaten gaan praten met de Kroatische Serviërs

SARAJEVO, 17 MAART. Afgevaardigden van Kroatië en de Krajina - het door Kroatische Serviërs beheerste deel van Kroatië - gaan praten over de mogelijkheden van een politieke regeling. De Russische afgezant Valeri Tsjoerkin heeft beide partijen tot dit overleg overgehaald. De afgelopen dagen heeft Tsjoerkin in Sarajevo, Belgrado, Zagreb en opnieuw Belgrado intensief overleg gepleegd over de crises in Bosnië en Kroatië.

De besprekingen tussen de Kroaten en de Kroatische Serviërs beginnen volgende week dinsdag in de Russische ambassade in Zagreb en moeten volgens Tsjoerkin leiden tot “een akkoord over de beëindiging van militaire en alle andere vijandelijke activiteiten”. “Dat betekent op dit moment dat we de vrede in dat gebied willen herstellen en dat we hopen dat een akkoord bijdraagt tot een verbetering en een geleidelijke normalisering van de Servisch-Kroatische betrekkingen - een belangrijk element voor een algehele normalisering van de situatie in voormalig Joegoslavië”, aldus Tsjoerkin.

Sinds de oorlog in 1991 uitbrak, beheersen de Kroatische Serviërs ongeveer een kwart van Kroatië, waar ze hun eigen 'republiek' hebben uitgeroepen. Sinds januari 1992 is een wapenstilstand van kracht, die evenwel geregeld wordt geschonden. Een jaar geleden leidde een Kroatisch offensief tegen de Kroatische Serviërs tot een nieuwe, kortstondige oorlog. In grote delen van de Krajina houden vredestroepen van de Verenigde Naties toezicht op de naleving van de wapenstilstand, maar tot besprekingen over een regeling van het conflict is het tot nu toe niet gekomen. De Kroaten houden vol dat de Krajina als Kroatisch grondgebied onder het gezag van Zagreb moet vallen, maar de Serviërs zijn daar mordicus tegen.

Dat beide partijen volgende week met elkaar gaan praten is volgens waarnemers een nieuw belangrijk diplomatiek succes voor de Russen, die eerder de Bosnische Serviërs tot belangrijke concessies in Sarajevo en Tuzla wisten te bewegen.

Tsjoerkin beschuldigde gisteren de Bosnische moslims ervan, de heropening van het vliegveld van Tuzla te blokkeren. Hij zei dat Rusland bereid is binnen 48 uur waarnemers naar Tuzla te sturen. Alleen het verzet van de moslims tegen de Russische waarnemers in Tuzla staat volgens hem de heropening van het vliegveld nog in de weg.

Pag.5: VN: harder optreden in Maglaj

De Verenigde Naties zullen naar eigen zeggen harder gaan optreden in hun pogingen, de al negen maanden door de Bosnische Serviërs belegerde moslim-enclave Maglaj van voedsel te voorzien. Sinds eind oktober zijn alle pogingen om hulpkonvooien in Maglaj te krijgen mislukt als gevolg van veto's van de Bosnische Serviërs. Een niet nader geïdentificeerde VN-woordvoerder zei gisteren in Sarajevo dat men nu “zonodig gespierder” wil optreden. Hoe de VN dit in de praktijk willen doen, werd niet gezegd.

In Maglaj zijn 19.000 moslims ingesloten. Ze zijn vrijwel geheel afhankelijk van boven de stad uitgeworpen voedselpakketten.

Gisteren beletten de Bosnische Serviërs opnieuw de doortocht van een VN-konvooi naar Maglaj. Opnieuw werd geen reden opgegeven. De VN-organisatie voor hulp aan vluchtelingen, UNHCR, heeft er herhaaldelijk op gewezen dat het de laatste tijd inzake de hulpverlening aan Maglaj, niet gaat om beslissingen van Servische commandanten rond de enclave, maar om een beslissing van de Servische autoriteiten in Pale, de hoofdstad van de Bosnische Serviërs. (Reuter, AP, AFP)