KNOV en NCOV gaan volledige fusie aan

DELFT, 17 MAART. De belangenorganisaties voor het midden- en kleinbedrijf, KNOV en NCOV, gaan fuseren. Ze vormen eén federatie van brancheverenigingen. In het bestuur van de federatie krijgt het KNOV dertien zetels en het NCOV zeven.

Dit is vanmorgen door KNOV en NCOV bevestigd. Vanmiddag zouden beide organisaties in een gezamenlijke persconferentie een toelichting geven op hun op handen zijnde fusie. Het organisatiebureau Berenschot wordt ingeschakeld om voor het eind van dit jaar de nieuwe federatie gestalte te geven.

De fusie is de uitkomst van besprekingen die de afgelopen jaren tussen beide beide organisaties in het midden- en kleinbedrijf hebben plaatsgehad. Vorig jaar leek het overleg te mislukken toen de top van het NCOV, onder leiding van voorzitter J. ten Hoopen, door de aangesloten branche-organisaties werd teruggefloten. De NCOV-achterban vreesde voor verlies van de eigen christelijke identiteit. De oplossing is nu gevonden in een relatief zware NCOV-vertegenwoordiging in het bestuur van de nieuwe federatie. Het KNOV is een koepelorganisatie van 500 lokale winkeliersverenigingen en 85 branche-organisaties. In totaal telt het KNOV ongeveer 90.000 leden. Bij het NCOV zijn 36 branche-organisaties aangesloten met in totaal circa 40.000 leden.

KNOV-voorzitter J. Kamminga krijgt de hoogste functie in de nieuwe ondernemersorganisatie. Hij staat bekend als voorvechter van een doelmatiger belangenbehartiging in het midden- en kleinbedrijf. Het aantal van vier werkgeversorganisaties (VNO, NCW, KNOV en NCOV) was hem een doorn in het oog. “Vier centrale ondernemingsorganisaties in oons land is doodgewoon te veel. Sommige branche-organisaties zijn lid van alle vier. Die moeten naar vier vergaderingen gaan, vaak over dezelfde onderwerpen, ze moeten vier keer contributie betalen voor vier afdelingen sociaal-economische zaken en vier telefonistes. Dat is een verspilling die haar weerga niuet kent”, aldus Kamminga in november vorig jaar in Het Financieele Dagblad.

Onlangs kondigden ook de de werkgeversorganisaties VNO en NCW aan hun al bestaande samenwerking te intensiveren.