Hoogovens bleef zwaar in het rood, dit jaar licht positief

IJMUIDEN, 17 MAART. Staal- en aluminiumproducent Hoogovens heeft, ondanks een verbetering in de staalsector in het tweede half jaar, over 1993 een verlies geleden van 234 miljoen gulden. Dit is aanzienlijk minder dan het verlies van 595 miljoen over 1992. Maar het verlies over 1992 werd voor 370 miljoen gulden veroorzaakt door buitengewone lasten, met name voorzieningen voor reorganisaties.

Voor 1994 verwacht Hoogovens ondanks de nog steeds slechte situatie op de aluminium markt, in totaal een bescheiden positief operationeel resultaat. Voor staal zal dit een winst van circa 150 miljoen kunnen betekenen. Het verlies uit aluminium, waar verdere reorganisaties zullen plaats hebben, zal die winst vermoedelijk weer grotendeels teniet doen.

Dit blijkt uit toelichtingen op de vanmorgen gepubliceerde jaarcijfers.

Ter verdere versterking van het door de grote verliezen van de afgelopen jaren aangetaste eigen vermogen gaat Hoogovens over tot de uitgifte van een achtergestelde converteerbare obligatielening van 275 miljoen gulden. Eventueel kan Hoogovens besluiten de lening nog tot 330 miljoen te verhogen. De obligaties zullen tussen de 4,5 en 5% rente geven. Rente en conversiekoers zouden vandaag of uiterlijk morgen bekend worden gemaakt. De lening wordt overgenomen door een bankconsortium onder leiding van ABN AMRO en Warburg Securities. Eind vorig jaar versterkte Hoogovens het eigen vermogen al door een aandelenemissie waarin ook de Nederlandse Staat deel nam.

Hoogovens' operationeel resultaat dat in de eerste helft van 1993 nog 163 miljoen negatief was, verbeterde aanzienlijk en bedroeg in het tweede half jaar slechts 45 miljoen negatief. Dit was vooral een gevolg van de aanzienlijke verbetering in de staaldivisie. Die divisie boekte in de tweede helft van 1993 een positief resultaat van 75 miljoen vergeleken met 70 miljoen negatief in de eerste zes maanden. Per saldo kwam Staal over het hele jaar net in de winst terecht: 5 miljoen tegen een verlies van 234 miljoen in 1992. Dit resultaat werd behaald ondanks de verder met 7,5% gedaalde vraag op de Europese staalmarkt. Wel werd geprofiteerd van de voorspoedige economische ontwikkeling in de VS en in Zuid-Oost Azië.

De aluminium aktiviteiten waren in 1993 nog sterk verliesgevend; in het tweede half jaar steeg het verlies nog zelfs iets. In totaal leverde Aluminium een negatief resultaat van 265 miljoen tegen 162 miljoen in het voorafgaande jaar. De beurskoers reageerde vanmorgen met een daling van 2,50 gulden tot 63,50.