Goewie

In W&O van 24 februari doet de Wageningse hoogleraar ecologische landbouw prof.dr.ir. E. Goewie een felle aanval op de gangbare land- en tuinbouw in Nederland.

Goewie meent dat moet worden gezocht naar nieuwe bedrijfstypen. De huidige, zeer succesvolle Nederlandse land- en tuinbouw heeft voor hem afgedaan. Hij zet openlijk vraagtekens bij de omvangrijke agrarische export, die in waarde ongeveer een kwart van onze totale export omvat en daarmee een belangrijk fundament is onder de nationale welvaart. Hij is van mening dat de boeren alleen voedsel hoeven te produceren voor eigen land en de directe omgeving. Hij gaat zelfs zover uit te spreken dat een grote varkensslachterij als die van de Encebe in Boxtel wel kan wordengesloten. Weg economische bedrijvigheid en weg werkgelegenheid!

Dat Goewie opkomt voor ecologische landbouw is zijn goed recht. Daar wordt hij tenslotte voor betaald. En dat hij een duurzame agrarische produktie bepleit is ook uitstekend. Maar waarom de reguliere landbouw daarbij als 'oud vuil' moet worden afgedaan, ontgaat mij.

Op verschillende fronten worden inspanningen verricht om de agrarische produktie ook uit overwegingen van duurzaamheid op een volstrekt verantwoorde manier te laten plaatsvinden. En we proberen ook nog om dat te bereiken zonder de omvang van de produktie aan te tasten.

In deze benadering is ook plaats voor onderzoek naar ecologische landbouw. Niet in plaats van, maar naast de reguliere produktie. Voor de vakgroep ecologische landbouw van de Landbouwuniversiteit in Wageningen ligt er een schone taak een bijdrage te leveren aan het realiseren van zo'n gedifferentieerd produktiepatroon.

    • Voorzitter Produktschappen Vee
    • Ir. R.J. Tazelaar