Forum voor 'Vitaal Leraarschap' geïnstalleerd

'Ik hoop dat dit rapport niet als de zoveelste circulaire op de deurmat van de scholen zal ploffen,'' zei Andrée van Es toen ze een jaar geleden als voorzitter van de Commissie Toekomst Leraarschap advies uitbracht aan de staatssecretaris van onderwijs. Van Es adviseerde scholen om te vormen tot moderne arbeidsorganisaties, compleet met nieuwe functies, meer variatie voor leraren en een grotere vrijheid in personeelsbeleid. Zo zou lesgeven weer leuk moeten worden.

Om te voorkomen dat haar rapport in een la verdween, ging Van Es 'zeer intensief de boer op om mensen te motiveren''. En dat heeft effect gesorteerd: het rapport-Van Es is veelbesproken en -geciteerd, niet in de laatste plaats door de minister van onderwijs. Deze heeft nu voor een periode van drie jaar een jaarlijkse subsidie van één miljoen gulden beschikbaar gesteld voor een Forum Vitaal Leraarschap. Bij het forum kunnen scholen terecht die het beroep van hun leraren aantrekkelijker willen maken.

Het idee voor een forum kwam niet uit Zoetermeer maar van een aantal deelnemers aan de debatten die naar aanleiding van het rapport Van Es werden georganiseerd. Het forum-bestuur is een gemêleerd gezelschap. Behalve Andrée van Es bestaat het uit Tweede Kamerlid Monique Quint, Paul Verburgt, PTT-telecom directeur in Breda, Piet Visser, interim directeur van de sociale dienst in Groningen, en Joop van Dalen, divisiedirecteur van Wolters Kluwer.

Het Forum Vitaal Leraarschap, dat zich vanmiddag in het Haagse Johan de Witt College presenteert, zal informatie verzamelen over scholen die al bezig zijn het leraarsberoep aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld door loopbaanbegeleiding, nascholing of door uitwisseling van leraren tussen scholen. Ook zal het forum bijeenkomsten organiseren over het leraarsberoep. en helpen om netwerken van leraren op te zetten.