Flexibilisering verdeelt sociale partners

DEN HAAG, 17 MAART. Werkgeversorganisaties zijn blij met de nieuwe wet waarin minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) de arbeidstijden van werknemers wil regelen. De vakcentrale FNV daarentegen vindt dat werkgevers nu te veel vrijheid krijgen hun werknemers op onaangename uren te laten werken.

Dit bleek vanochtend uit de eerste reacties van de sociale partners op het wetsvoorstel dat De Vries gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Belangrijkste doel dat de minister daarmee voor ogen heeft is dat de werktijden flexibeler worden.

Uit het voorstel blijkt dat De Vries afwisselend heeft gekozen voor de verschillende standpunten die werkgevers- en werknemersorganisaties eerder in het SER-advies hierover hebben ingenomen. Zo heeft de minister een werkdag van maximaal 9 uur voorgesteld met een mogelijkheid daar 10 uur van te maken, overeenkomstig de suggesties van de vakcentrales; de werkgevers hadden een maximale werkdag van 9,5 uur voorgesteld met een uitloopmogelijkheid naar 12 uur. Volgens de huidige wetten gelden, afhankelijk van de sector, werkdagen van maximaal 8,5 uur (kantoren, fabrieken), 9 uur (winkels, ziekenhuizen) of 10 uur (bijvoorbeeld zwembaden).

De vakbonden wilden in principe een werknemer een rustperiode tussen twee werkdagen van ten minste twaalf uur garanderen; De Vries heeft daar, overeenkomstig de suggestie van de werkgevers, elf uur van gemaakt. Voor wat betreft het aantal uren dat een werknemer per kwartaal werkt kiest De Vries voor een standaard van 520 uur, net als de vakcentrales, terwijl de werkgevers om 552,5 uur hadden gevraagd; maar hij vindt dat werkgevers en werknemers daar in overleg 585 uur van mogen maken, overeenkomstig de wens van de werkgevers, terwijl de vakcentrales hier de grens bij 552,5 uur wilden leggen. Een belangrijk verschil met de huidige situatie is dat werkgever voor de afwijkende werktijden geen vergunning hoeven aan te vragen.

Een woordvoerder van de FNV zei vanochtend dat de nieuwe wet een werkgever te veel de gelegenheid biedt werknemers op afwijkende werkuren te laten werken, waardoor hun huishoudelijke taken of maatschappelijke bezigheden in het gedrang kunnen komen. Hij noemde het voorstel in dit verband “desastreus”. Ook wees hij erop dat de nieuwe wet werkgevers meer uitnodigt werknemers te laten overwerken in plaats van nieuw personeel in deeltijd aan te nemen; slecht voor de werkgelegenheid dus, aldus de FNV.

De werkgeversorganisaties VNO en KNOV prijzen de vereenvoudiging van de nieuwe regels voor de arbeidstijden en juichen toe dat de overheid op dit gebied meer gaat overlaten aan het overleg van werkgevers en werknemers. KNOV'er Vonk wees er wel op dat werkgevers bijvoorbeeld het afschaffen van overwerktoeslagen voor de zaterdag nog wel in CAO-overleg moeten bevechten.