Een Nederlands wapen voor de vrede

In de jaren vijftig kon er hard gelachen worden om het Amerikaanse tijdschrift Mad, dat een vreedzame wijze van oorlogsvoering had bedacht. Amerikaanse soldaten in volledige gevechtsbepakking, met grimmige gecamoufleerde gezichten streden tegen dito Russische soldaten met onder andere tafelvoetbal, sjoelbakken en touwtrekken. Maak van de oorlog sport, was de achterliggende gedachte, en vecht conflicten tussen naties op sportieve, dus vreedzame wijze uit. Sinds voetbal oorlog geworden is, leidend tot invaliditeit van de deelnemers en soms de dood van de toeschouwers, kan dit nu niet meer als een oplossing van internationale conflicten worden gezien.

Daarom komt op deze vredelievende pagina een voorstel voor het vervreedzamen van het wapentuig. Een gedachte die overigens ook niet nieuw is. Zo meldde een bron in New Scientist dat omstreeks 1930 geëxperimenteerd werd met 'bracerot', of, in de taal van de veronderstelde Nederlandse uitvinder, 'bretellenrot'. Het ging om een chemisch middel dat over vijandelijke soldaten gesproeid moest worden, waardoor de bretels van de arme kerels het zouden begeven. Hun broek zou op hun kistjes zakken, hen daardoor uitschakelend voor een eerlijk mannelijk gevecht. Jan Soldaat draagt tegenwoordig geen bretels meer, zodat dit indertijd met succes uitgeteste middel nu geen effect meer zou hebben. Maar de tijd heeft ook op dit terrein gelukkig niet stil gestaan. Een hele serie wapens is in vergevorderde staat van ontwikkeling, variërend van op materieel gerichte middelen, tot spullen en stoffen die de man in het veld min of meer geweldloos moeten vellen.

Tot het eerste behoren in hoge mate caustische stoffen die door tanks heen vreten of bruggen vernielen, chemicaliën die wegen glad of buitengewoon plakkerig maken, zodat er zelfs voor geharde krijgsheren geen doorkomen aan is. Plastics die als een wolk over tanks, kanonnen of vrachtauto's geblazen worden, onmiddellijk verharden en iedere beweging onmogelijk maken. Een kleurige plastic wolk in de lucht die de doorgang van gevechtsvliegtuigen onmogelijk maakt, omdat de straalmotoren bij het erdoor vliegen verstopt zullen raken. En verder kunnen met lasers de optische sensors van wapens uitgeschakeld worden, die vervolgens, wanneer daar voldoende tijd voor is, door micro-organismen verder gefnuikt kunnen worden.

Voor de man in het veld is gedacht aan geluidsgolven met een lage frequentie, die de troepen zullen desoriënteren en kotsend en diarrerend naar het veldbed zullen jagen. Ook kan er een sterk slaapmiddel over de troepen worden geblazen, waardoor ze voor langere tijd in een vreedzaam dromenland zullen geraken. Een agressiever middel, dat de Nederlandse overheid zeker zal aanspreken, is het over de vijand spuiten van stinkende stoffen. Een middel dat hier te lande, in gereformeerde dorpen, in de vorm van een sproeiende giertank, nog wel eens wordt toegepast tegen zich misdragende medeburgers.

Stel je voor, dat zouden twee vliegen in één klap zijn: een vreedzaam wapen in een gewelddadig conflict en een uitstekende oplossing voor ons mestoverschot. Een handige wapentechnicus vindt wel een manier om dat spul in bommen te verpakken en met een beetje goede wil kan nog binnen een maand op de Vliehorst met proefbombardementen worden begonnen. Het zal even wennen zijn voor de zeehondjes en de brandganzen en de mensen op Vlieland en Terschelling zullen een paar dagen hun ramen dicht moeten houden, maar voor de goede zaak moeten ze dat toch wel over hebben. En dan op naar Sarajevo, Tuzla of Mostar. Dan kunnen de Bosnische Serviërs er vreedzaam van lusten. En als ze de kanonnen hebben opgeruimd is het land meteen nog een stuk vruchtbaarder ook. En als dat een beetje aardig gaat kunnen we krijgsheer Aidid ook eens een poepje laten ruiken. En zo kunnen we achtereenvolgens de brandhaarden van de wereld afgaan, pacificerend met ons grootste landbouwprodukt. Hollands stront je bent mijn glorie, als ik je ruik aan vreemde kust... Heeft de Nederlandse minister van defensie wel eens aan de Nobelprijs voor de vrede gedacht?

    • Jan Godschalk