CDA (2)

Wie zich bezighoudt met het vraagstuk van de kloof tussen de burger en de politiek moet kijken naar wat er dezer dagen in het CDA gebeurt. De CDA-fractievoorzitter van Den Bosch wil dat het programma wordt aangepast. Waarom? Omdat de maatschappelijke omstandigheden plotseling veranderen? Omdat er een onverwacht wetenschappelijke ontwikkeling met politieke gevolgen gaande is? Nee, omdat de kiezers niet op het CDA stemmen!

Verkiezingsprogramma's worden kennelijk geschreven om kiezers te trekken en niet om een overtuiging bekend te maken. Het zou een partij niets moeten uitmaken of mensen erop stemmen of niet. 'Het oor te luisteren leggen bij de kiezer' wordt al jarenlang verkeerd gebruikt. Een partij heeft een overtuiging en daar staat die partij voor. Dát is de zekerheid die ik als kiezer wil.

    • Henny Jellema