Asielzoekers

Het is verstandig om de door Bolkestein ontketende politieke discussie over de instroom van asielzoekers een centrum-democratische bijsmaak te ontnemen. Daar de instroom voor 1994 geraamd wordt op ongeveer 100.000 personen, is het wellicht raadzaam om ter beoordeling van het Nederlandse draagvlak aan het Centraal Planbureau te vragen wat zulk een instroom voor financiële gevolgen heeft voor de komende kabinetsperiode van vier jaren. Naast de humanitaire aspecten, kunnen de kiezers dan tenminste overwegen, of zij die financiële gevolgen wensen te aanvaarden.

    • Dr. R.N.P. Berkovits