Akkoord Ikea over beloning naar prestatie

ROTTERDAM, 17 MAART. De directie van het woonwarenhuis Ikea heeft met de eigen werknemersvereniging overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO waarin de loonsverhoging afhankelijk is van de prestatie van de werknemer en de arbeidstijden flexibeler zijn gemaakt.

Afgesproken is dat de werknemers afhankelijk van hun prestatie per 1 april tussen 1 en 3,5 procent loonsverhoging krijgen. Daarbovenop krijgen ze, eveneens afhankelijk van hun prestatie, in juli een eenmalige loonsverhoging van van tussen de 1 en 2 procent in de vorm van spaarloon. “Wie er helemaal niets van terecht brengt krijgt er niets bij, maar dat zijn er elk jaar maar enkelen”, zegt directeur personeelszaken A. Martens.

Bij Ikea werken 1.350 mensen, van wie ongeveer driekwart in deeltijd. Zij kennen geen automatische periodieken. Ikea had al een bonusregeling voor werknemers van vestigingen waar het omzetdoel wordt overtroffen. Deze regeling is nu ook in de CAO opgenomen. Bij het CAO-overleg bij Ikea zijn geen vakbonden betrokken.

Ten aanzien van flexibeler werken is overeengekomen dat de deeltijdwerkers die bijvoorbeeld 20 uur in de week werken, ook de ene week 16 uur en de andere week 24 uur ingezet moeten kunnen worden. Voor voltijdwerkers is een werkdag van 9 uur met een maximum van 43 uur per week afgesproken. Per kwartaal moet hun gemiddelde op 40 uur per week uitkomen.

Tenslotte is afgesproken dat de Ikea-werknemers voortaan bij hun derde ziekmelding de eerste dag geen ziekengeld krijgen. Als het niet lukt het ziekteverzuim de komende jaren terug te dringen, gaat deze wachtdag bij de tweede ziekmelding in.