Advies: speciale aandacht voor criminele jeugd

DEN HAAG, 17 MAART. Jeugdcriminaliteit dient speciale aandacht te krijgen, anders neemt de ernst en de omvang van het probleem nog verder toe. Dat stelt de commissie Jeugdcriminaliteit in het rapport 'Met de neus op de feiten' dat gisteren aan staatssecretaris Kosto (justitie) is aangeboden.

Voorzitter van de commissie, G. van Montfrans, vindt dat jongeren vroeger moeten worden aangepakt. Het spijbelen moet worden tegengegaan, de hulpverlening dient te worden uitgebreid en er moet voorrang gegeven worden aan jeugdigen bij de afhandeling van strafzaken. Ook zijn er extra jeugd-specialisten onder de officieren van justitie en bij de politie nodig.

De commissie - samengesteld uit uit vertegenwoordigers van politie, justitie, wetenschappers, werkgevers en werknemers - wil verder dat de raden voor de kinderbescherming hun straftaken uitbreiden, de jeugdreclassering een landelijke vorm krijgt en dat er een informatiesysteem komt over de criminele loopbaan van een jongeren.

Ander aandachtspunt is de uitbreiding van taakstraffen (werk en scholing) en HALT-projecten, evenals zwaardere taakstraffen voor minderjarigen en jonge volwassenen. De jeugdinrichtingen dienen, om heenzendingen te voorkomen, met 170 plaatsen te worden uitgebreid.

Een bedrag van bijna 180 miljoen gulden zal uitgetrokken moeten worden om de voorgestelde maatregelen te kunnen uitvoeren. Het gaat om 77 miljoen eenmalig en 102 miljoen structureel per jaar. “Als de politiek zo bezorgd is over de toenemende jeugdcriminaliteit moet ze bereid zijn diep in de buidel te tasten en niet slechts enkele aanwijzingen uitvoeren”, aldus Van Montfrans.

Staatssecretaris Kosto (justitie) zei in een reactie op het rapport de aanbevelingen niet als kritiek op zijn eigen beleid te interpreteren. “Er is in deze kabinetsperiode veel aan de jeugdcriminaliteit gebeurd, maar het kan nog beter. Het wreekt zich overduidelijk dat in het verleden te veel op welzijnswerk is bezuinigd.”

Kosto deed de toezegging dat hij, als hij in de volgende kabinetsperiode op zijn post kan blijven, het benodigde bedrag van 180 miljoen gulden zal vrijmaken om de aanbevelingen uit te voeren.

Van Montfrans vindt de groep criminele jongeren tussen de 12 en 17 jaar nu nog een betrekkelijk kleine. Het gaat om 3,8 procent van de jeugdbevolking, die 1,1 miljoen jongeren telt. “Maar als we nu niets doen zal die groep uitbreiden. Dat moeten we te allen tijde voorkomen. Onze kinderen moeten door de samenleving worden beschermd.”