WW- en AOW-premies gaan omlaag

DEN HAAG, 16 MAART. De WW-premie voor werkgevers gaat per 1 juli omlaag van 4 naar 2,6 procent. De AOW-premie daalt van 14,25 procent tot 14 procent. Dit heeft staatssecretaris Wallage (sociale zaken) vanmorgen bekendgemaakt.

De verlaging van de WW-premie voor werkgevers wordt mogelijk gemaakt door een rijksbijdrage aan het werkloosheidsfonds van 1,4 miljard gulden. Op 18 februari besloot het kabinet tot deze rijksbijdrage in het kader van een totaal-programma van 5 miljard gulden lastenverlichting. Het is voor het eerst sinds het midden van de jaren tachtig dat het rijk geld stort in het WW-fonds. De verlaging van de AOW-premie wordt mogelijk gemaakt door hogere premieontvangsten.

Bent u in die tijd anders gaan denken over bepaalde besluiten in uw politieke loopbaan? U zei laatst op de radio dat u achteraf twijfelde over uw standpunt inzake de Drie van Breda.