Wolters Kluwer claimt drie jaar 15 pct winstgroei

AMSTERDAM, 16 MAART. Uitgeversmaatschappij Wolters Kluwer denkt tot en met 1996 de winst per aandeel met gemiddeld 15 procent per jaar te kunnen laten groeien. Een dergelijke groei leidt tot een bedrijfsresultaat van ten minste 20 procent op een omzet van 3,3 tot 3,5 miljard gulden.

Deze prognose voor de komende drie jaar presenteerde bestuursvoorzitter ir M. Ververs gisteren in een toelichting op de jaarcijfers. Over het afgelopen jaar behaalde de uitgever 18,5 procent bedrijfsresultaat (490 miljoen gulden) op een omzet van 2,6 miljard gulden. De netto-winst steeg met 23 procent tot 318 miljoen gulden nog iets sneller dan verwacht. Ook de winst per aandeel kwam hoger uit dan de 15 procent die in het vooruitzicht was gesteld: 17 procent tot 4,86 gulden.

Op de Amsterdamse effectenbeurs werd positief op de resultaten en de nieuwe prognose gereageerd: het aandeel Wolters Kluwer steeg na het bekend worden van de cijfers 1,50 gulden en kwam op 119,50 gulden.

Ververs verwacht dat de bestaande activiteiten voor jaarlijks de helft van de groei zullen zorgen. De rest moet komen uit acquisities. Hij heeft dit jaar het oog laten vallen op Oost-Europa. Wolters Kluwer is nu in negen landen vertegenwoordigd “en het zou gek zijn wanneer we eind dit jaar daar niet vijf aan hebben toegevoegd”, aldus Ververs. In Slowakije heeft het bedrijf al een uitvalsbasis en bovendien denkt Ververs op korte termijn overnemingen in Hongarije en Tsjechië te kunnen melden. Daarna volgt Polen. Volgens Ververs is er in Oost-Europa grote behoefte aan informatie over fiscaal-, handels- enondernemingsrecht. Wolters Kluwer onderzoekt ook de markten voor juridische uitgaven in Zuid-Amerika in het Verre Oosten. Ververs schat echter dat het overnamebedrag aanzienlijk lager zal zijn dan vorig jaar. Toen telde de Zweedse uitgever Liber, een overname die eigenlijk al in 1992 was beklonken, nog mee. Samen met expansie in Spanje met La Ley en een aantal kleinere overnemingen kwam de totale overnamesom op 635 miljoen gulden. Door deze aderlating is het eigen vermogen met 87 miljoen gulden afgenomen, de rest is gefinancierd uit de kasstroom en met kredieten. De investeringen in Oost-Europa zullen echter pas op langere termijn winst opleveren. De omvang van de acquisities worden begrensd, omdat Wolters Kluwer de solvabiliteit niet onder de 35 procent wil laten zakken en de beloofde gemiddelde stijging van 15 procent per jaar wil waarmaken. Ververs betoogde dat hij een open kredietlijn van 1 miljard gulden heeft en het bedrijf zelf 400 miljoen jaar per jaar genereert. Het bedrijf zou ook de kapitaalmarkt op kunnen, maar daar heeft Ververs geen plannen voor.

Trots is Ververs dat de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat in vrijwel alle negen landen waar Wolters Kluwer actief is, vorig jaar gelijke tred heeft gehouden met de omzetontwikkeling. Alleen Spanje liet het vorig jaar afweten, terwijl de Verenigde Staten voor een uitschieter zorgde.

Ververs verdedigde zich gisteren opnieuw tegen kritiek van Nederlandse advocaten tegen de omvang en de prijs van juridische uitgaven. Volgens Ververs is het pertinent onjuist dat er sprake is van een monopoliepositie: “Er is wel degelijk sprake van concurrentie: neem Vuga, Delwel, Sdu, terwijl ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op ons gebied actief is”. Volgens Ververs liggen de prijzen per pagina bij de concurrentie hoger dan bij Wolters Kluwer. De Wolter Kluwer-bestuurder benadrukte dat hij de kritiek op de omvang van de uitgaven wel kan begrijpen, maar dat hij er alles aan doet om de informatie toegankelijker te maken. “Per jaar steken wij zeker 100 miljoen gulden in de ontwikkeling van informatiesystmen, databanken, cd-roms en floppy's”, aldus Ververs.