Werkloosheid

De werkloosheid in Nederland stijgt steeds sneller. Per maand komen er 14.000 mensen zonder baan bij.

Daarmee ligt de groei van de werkloosheid weer op het niveau van 1983, zo maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag bekend. Het aantal geregistreerde mensen zonder werk bedraagt nu 495.000, bijna 115.000 meer dan in 1993.

Ook het aantal werkloosheidsuitkeringen stijgt sterk. In januari van dit jaar werden 107.000 meer WW-uitkeringen verstrekt dan in dezelfde periode van 1993. In totaal krijgen nu 756.000 mensen een uitkering uit de diverse werkloosheidsfondsen (WW, RWW, WWV en IOAW).