Wachtgelders rijksoverheid ontvangen elkaars jaaropgave

ZOETERMEER, 16 MAART. Begin deze week hebben ruim 2.000 wachtgelders van de rijksoverheid naast hun eigen jaaropgave ook de opgave van een lotgenoot ontvangen. “Een heel vervelende kwestie”, aldus het ministerie van binnenlandse zaken, dat verantwoordelijk is voor de salarisadministratie en de privacy-wetgeving.

Binnenlandse Zaken stuurt zijn werknemers en wachtgelders altijd twee jaaropgaven, zodat dezen geen kopie meer hoeven te maken als ze hun belastingformulier insturen. Vorige week haperde de kettingformuliermachine van het computerbedrijf dat de administratie verzorgt voor de Dienst Uitvoering Ontslaguitkeringen (DUO) van het ministerie. In ongeveer tien procent van de 25.000 brieven met jaaropgaven die de dienst vorige week verstuurde werd een verkeerd formulier als tweede exemplaar aangehecht. De betrokken wachtgelders kreeg telkens de jaaropgave van de volgende klant in de administratie in plaats van de twee opeenvolgende, gelijkluidende formulieren met hun jaaropgave.

Zowel het computerbedrijf als de DUO neemt steekproeven om de juistheid van de opgaven te controleren, maar deze brachten de fout in de verwerking van de kettingformulieren vorige week niet aan het licht. De brieven worden gesloten aangeleverd aan de DUO, en behandeld door een 'privacy-gevoelige' afdeling, aldus een woordvoerder van Binnenlandse Zaken. Zoals alle overheidsbedrijven werkt de DUO volgens een goedgekeurd privacy-statuut.

Door de fout ontstond een telefoonketen van getroffenen. P. Graf uit Voorburg ontving behalve zijn eigen jaaropgave ook een aangehechte opgave van iemand die hem tot gisteren volkomen vreemd was. Hij belde de betrokkene, mevrouw Groenhof in Roden (Dr), en die bleek ook al zo'n vreemde opgave te hebben ontvangen, namelijk van de heer Haan in Kerkrade. Na enig rondbellen bleek iedereen in het aldus ontstane circuit een opgave van een vreemde te hebben ontvangen. Ook de buurman van Graf, J.J. van Ballegooien, bleek onderdeel van de keten te vormen.

Van Ballegooien belde de DUO, en wees op het bedenkelijke van deze gang van zaken en de mogelijkheid dat fiscale nummers (die op de jaaropgaven staan vermeld) worden misbruikt, maar de dienst reageerde niet met een excuus. Slechts een simpele mededeling: “Wij sturen u wel een nieuwe, dubbele opgave” werd Van Ballegooien deelachtig.

Geschrokken door de stroom van klachten stuurt Binnenlandse Zaken nu een excuusbrief aan de getroffenen, als tenminste achterhaald kan worden wie een verkeerde jaaropgaaf heeft ontvangen. Ook worden de klagers uitgenodigd voor een gesprek. DUO en het computerbedrijf zijn inmiddels besprekingen begonnen hoe de verwisseling van jaaropgaven voortaan kan worden voorkomen.