VVD blijft buiten college in Groningen

GRONINGEN, 16 MAART. In de stad Groningen komt opnieuw een college van PvdA, D66 en CDA, zonder de VVD, die met twee zetels erbij de grote winnaar was van de verkiezingen. Het CDA levert een van zijn twee wethouderszetels in, D66 houdt er twee en de PvdA drie. Ondanks het verlies van de christen-democraten (van zes naar vier zetels) en de PvdA (van elf naar tien) vinden de drie collegepartijen dat er voldoende basis is om de huidige coalitie voort te zetten.

Volgens formateur W. Smink (PvdA) zou opname van de VVD alleen “geloofwaardig” zijn als het beleid op hoofdpunten zou worden bijgesteld. Maar concessies aan de VVD acht hij ongewenst. “De VVD heeft een zeer felle oppositie gevoerd tegen het collegebeleid. Wij hebben dat beleid inzet gemaakt van de verkiezingen en een meerderheid behaald.” VVD-fractievoorzitter J.W. Remkes, tevens Tweede- Kamerlid, vindt dat de PvdA en D66 de verkiezingswinst van de VVD aan hun laars hebben gelapt. “En dan spreekt men over de geloofwaardigheid van de politiek.”

GroenLinks (twee zetels verlies) pleitte voor een progressief college, aangezien 70 procent van de Groningers op PvdA, D66 of GroenLinks had gestemd. Zowel Remkes als fractievoorzitter K. Dekker van GroenLinks zegt de indruk te hebben dat de collegebesprekingen pro forma plaatshadden, aangezien PvdA, D66 en CDA toch met elkaar verder willen. Beide oppositiepartijen vinden een college dat steunt op 21 van de 39 raadszetels te smal. Smink is echter van oordeel dat 21 zetels een 'ruime' meerderheid vormen.

In Utrecht stemden PvdA en CDA pas in met voortgezette deelname van de VVD aan de collegebesprekingen nadat VVD-fractievoorzitter A. Kokshoorn zich had gedistantieerd van het voorstel van VVD-leider F. Bolkestein om de grenzen voor niet-Europeanen te sluiten. Kokshoorn noemde het “onmenselijk” asielzoekers de deur te wijzen als zij niet uit Europa afkomstig zijn. De opheldering op verzoek van PvdA, GroenLinks en CDA was gewenst omdat het gaat om de “multiculturele sfeer in de stad”, aldus PvdA-woordvoerder A. Najib. Aanvankelijk wilden D66 en GroenLinks, die sinds de verkiezingen de grootste partijen zijn in Utrecht, uitsluitend met PvdA en CDA verder praten en pas na een akkoord de VVD eventueel laten aanschuiven. Het standpunt van Kokshoorn inzake de asielzoekerskwestie gaf uiteindelijk de doorslag.