Vluchtelingen in Sovjet-republieken

GENÈVE, 16 MAART. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zegt dertig miljoen dollar nodig te hebben om de honderdduizenden vluchtelingen in diverse conflictgebieden in de voormalige Sovjet-republieken te helpen. Het gaat daarbij vooral om vluchtelingen in Armenië, Azerbajdzjan, Georgië en Tadzjikistan.

Het UNHCR liet gisteren weten alleen al voor de opvang van vluchtelingen in het door burgeroorlog verscheurde Tadzjikistan dertien miljoen dollar nodig te hebben. In deze republiek bevinden zich naar schatting een half miljoen vluchtelingen. In Armenië bevinden zich 200.000 vluchtelingen uit Azerbajdzjan, in Azerbajdzjan zijn 900.000 mensen op de vlucht gedreven door de oorlog om de enclave Nagorny Karabach en in Georgië heeft het UNHCR vier miljoen dollar nodig voor de opvang van 300.000 mensen die uit hun woonplaatsen zijn verdreven door de strijd in Ossetië en Abchazië en door de burgeroorlog tussen het Georgische bewind en de aanhangers van wijlen president Gamsachoerdia. (AP)