Uitstel nieuw systeem voor beurshandel

AMSTERDAM, 16 MAART. De invoering van een nieuw handelssysteem voor de Amsterdamse effectenbeurs, die aanvankelijk begin dit jaar had moeten geschieden, is opnieuw uitgesteld. De ledenvergadering van de beurs besloot gisteren de beurshervorming opnieuw drie maanden te verschuiven, van 1 juli naar 1 oktober.

De beursleden (banken, commissionairs en hoeklieden) stemden gisteren over het pakket van hervormingsplannen die er vooral toe moeten leiden dat de Amsterdamse beurs handel in Nederlandse aandelen terugwint van de Londense beurs. Een overgrote meerderheid ging akkoord met de hervormingsplannen. Slechts achttien van de honderzestig aanwezige beursleden stemden tegen de splitsing van de beurs in een geautomatiseerd gedeelte voor grote transacties (via een zogenoemd 'advertentiescherm') en een meer traditionele beurs voor kleine, particuliere transacties. In het nieuwe handelssysteem komt er één hoekman per fonds.