Rusland wil 'historische rol' spelen buiten eigen grenzen

PAG.4: RUSLAND WIL HOOFDROL

DOESJANBE, 16 MAART. Moskou heeft in de vroegere Sovjet-republiek Tadzjikistan “een historische rol” te vervullen en houdt daarom vast aan het recht de grenzen van Tadjikistan met Afghanistan te bewaken.

Dat heeft de Russische minister van buitenlandse zaken, Kozyrev, gisteren duidelijk gemaakt tijdens een bijeenkomst met collega's van enkele Centraal-Aziatische ex-Sovjet-republieken. De opmerkingen van Kozyrev vormen volgens waarnemers een nieuwe onderstreping van de Russische wens om in de republieken die deel hebben uitgemaakt van de Sovjet-Unie voor 'politieman' te blijven spelen.

Kozyrev betuigde zijn steun aan een gisteren door Tadzjikistan bij de Veiligheidsraad ingediend verzoek om de internationale vredesmacht in het door burgeroorlog geteisterde land onder een VN-mandaat te stellen. Die vredesmacht bestaat voornamelijk uit Russische militairen. Een VN-mandaat zou betekenen dat de Verenigde Naties voor de kosten van de operatie opdraaien.

Tijdens de besprekingen in Doesjanbe maakte Kozyrev geen geheim van de Russische aspiraties in Centraal-Azië. De buitengrens van Tadzjikistan, zei hij, is de buitengrens van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten. “Rusland heeft de historische missie deze grens te bewaken. Die taak verwaarlozen zou neerkomen op verraad. Die missie is niet onze wens, maar een feit waar we niet onderuit kunnen.” Na besprekingen met de Tadzjiekse president Emomali Rachmonov zei Kozyrev dat “Rusland Tadzjikistan verdedigt” omdat dat land “voor Rusland van geo-politiek belang is”.

Als de Russen zich uit Tadzjikistan terugtrekken, breekt daar chaos uit “en dat kan Rusland niet toestaan”.

Kozyrev wees beschuldigingen over “neo-imperialistische neigingen van Rusland” van de hand. “We doen onze plicht, en onze Westerse partners beginnen dat langzaam te begrijpen. Als ze ons daarbij helpen is dat perfect, als ze het niet doen klaren we de klus zelf.”

De besprekingen in Doesjanbe hadden vooral betrekking op de burgeroorlog in Tadzjikistan, die wordt gevoerd tussen de communistische regering en veelal vanuit Afghanistan opererende islamitische opstandelingen. (AFP)