RPF wil verbod op doodstraf schrappen

DEN HAAG, 16 MAART. De Reformatorische Politieke Federatie wil artikel 114 uit de Grondwet schrappen, dat de overheid verbiedt de doodstraf uit te voeren. De RPF vindt zo'n verbod principieel onjuist omdat in de bijbel de overheid 'de macht over het zwaard' heeft. De consequentie daarvan is dat de overheid ook de doodstraf zou moeten uitvoeren, aldus de partij.

Dit betekent echter niet dat het RPF nu voor invoering van de doodstraf is. De actuele situatie geeft daar thans geen aanleiding toe, schrijft de partij in haar aangepaste program van uitgangspunten, het zogeheten Basisprogram. Dit program is aangepast aan de nieuwe internationale politieke situatie. Het oude program dateert uit de jaren zeventig. Ook moet de aangepaste versie een einde maken aan de verwarring over het standpunt van de partij over de doodstraf.

De RPF schrijft verder dat ze de rechten van dieren eventueel wettelijk wil vastleggen. Nu wordt het dier in de wetenschap of landbouw te vaak louter als biologisch materiaal of als produktiefactor gezien, aldus de RPF. De partij wil in de landbouw meer aandacht voor het natuurbeheer, “ook als dat financiële offers vraagt”.

De RPF pleit verder voor invoering van een sociale dienstplicht. Als de RPF tussen lastenverlichting en verlaging van het financieringstekort moet kiezen, opteert ze voor het tweede, zo schrijft de partij in de financiële paragraaf van het programma. Door het tekort worden teveel lasten naar de toekomst verschoven.

Verder wil de RPF dat de overheid er streng op toe ziet dat in de media de grenzen van de wet en “de goede zeden” in acht worden genomen. Te vaak wordt de consument “trefzeker aangesproken op ondeugden als materialisme en hedonisme en via de media voorzien van brood en spelen”. De overheid moet hier regels en normen voor opstellen, al doet de RPF hieromtrent verder geen concrete voorstellen.