Reorganisaties drukken winst van Van Ommeren scherp omlaag

ROTTERDAM, 16 MAART. De resultaten van Van Ommeren (tankopslag, transport en scheepvaart) zijn in 1993 in hoge mate vertekend en gedrukt door een reorganisatieproces waarbij het bedrijf zich volledig heeft teruggetrokken op hoogwaardige logistieke dienstverlening in gespecialiseerde markten. Niettemin steeg de netto omzet van Van Ommeren in 1993 met 24 miljoen tot 1040 miljoen gulden. Toch liep het resultaat uit gewone bedrijfsvoering in 1993 terug naar 40,7 miljoen gulden, tegenover 43,8 miljoen een jaar eerder. Het saldo van buitengewone baten en lasten was vorig jaar 29,2 miljoen gulden negatief. De netto winst kwam mede daardoor in 1993 uit op 4,5 miljoen gulden (per aandeel 0,30 cent), tegenover 45,5 miljoen gulden in 1992.

Niettemin verwacht bestuursvoorzitter C.J. van den Driest voor dit jaar een verdere verbetering van de marktomstandigheden, hetgeen zich al duidelijk manifesteerde in de tweede helft van 1993 toen een ruim drie keer zo hoog resultaat werd behaald uit de normale bedrijfsvoering als in de eerste zes maanden van 1993. Ook de inmiddels getroffen maatregelen om een reorganisatie door te voeren bij een aantal bedrijfsonderdelen, waarbij 615 banen zullen vervallen, zullen volgens de bedrijfsleiding in 1994 leiden tot een beter resultaat. Tegen die achtergrond wordt voorgesteld een dividend uit te keren van 1 gulden per aandeel, waarvan afgelopen september al vijftig cent als interim-dividend beschikbaar is gesteld.

Wanneer de reorganisaties zijn afgerond werken er bij Van Ommeren nog 3400 mensen. Ruim 50 mensen hebben gedwongen ontslag gekregen tijdens de afgelopen reorganisatieronde, waarvoor een voorziening van 61,3 miljoen gulden werd getroffen.

Vooral in de droge-ladingvaart gingen de zaken vorig jaar aanmerkelijk beter dan in 1992. Het bedrijfsresultaat kwam uit op 74 miljoen gulden. Het aandeel van de tankopslag daarin bedroeg 52,4 miljoen. De teruggang bij de Europese terminals door lagere volumes en druk op de tarieven werd gecompenseerd door betere resultaten in de Verenigde Staten, waarbij Van Ommeren heeft geprofiteerd van de opleving van de economie in dat land.

Het scheepvaartresultaat steeg in 1993 met 3,4 miljoen gulden tot 17,2 miljoen. Door het aantrekken van de vrachtenmarkt, een groter aantal ingehuurde schepen en de hogere dollar stegen de resultaten in de droge-ladingvaart met 18 miljoen gulden. Daartegenover stond een teruggang bij de zeetankvaart (7,2 miljoen) en binnentankvaart (9,8 miljoen).

Door de verbetering in de scheepvaart-sector heeft Van Ommeren ook weer in nieuwbouw geïnvesteerd. Momenteel bestaat de eigen vloot (tankers en droge-ladingschepen) uit 30 schepen.