Prometheus begint reeks Nederlandse klassieken

De reis van Sint Brandaan. Een reisverhaal uit de twaalfde eeuw, vertaald door Willem Wilmink, ingeleid door W.P. Gerritsen. Uitg: Prometheus/Bert Bakker. Prijs: ƒ 49,90 (geb.), ƒ 29,90 (ing.).

AMSTERDAM, 16 MAART. Uitgeverij Prometheus in Amsterdam is begonnen met het uitgeven van een reeks Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde. Eerste in de serie is De reis van Sint Brandaan, een 12de-eeuws reisverhaal herdicht door Willem Wilmink. Daarmee is uitgever Mai Spijkers het initiatief voor van het ministerie van WVC, dat ook een soortgelijke reeks wil opzetten.

WVC maakt sinds 1992 jaarlijks 150.000 gulden subsidie over aan het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds. Hiermee zou een reeks Nederlandse klassieken gefinancierd moeten worden. Voor een verantwoorde verdeling van de subsidiegelden heeft het Fonds in september 1993 een aparte stichting laten oprichten. In het bestuur van deze stichting 'Nederlandse Literaire Klassieken' zijn de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde vertegenwoordigd. Begin deze week is de redactie van de stichting gekozen, waarin de hoogleraren en docenten Van den Akker, Buynsters, Grootes, Musschoot, Van Oostrom, Waterschoot en Van Zonneveld zitting krijgen.

Uitgever Mai Spijkers wist van het WVC-plan: “Natuurlijk weet ik van die subsidie. Maar dat overleg tussen WVC en de uitgeversbond duurde al zeker tien jaar. Ondertussen gebeurde er maar niks, en ligt al dat moois uit de Nederlandse letterkunde maar onverkrijgbaar te wezen. Ik ben dus gewoon op eigen initiatief begonnen.”

De woordvoerder van de stichting, prof. E. Grootes, geeft toe dat de stichting is verrast door de daadkracht van Prometheus: “Wij hadden inderdaad dezelfde naam in gedachten voor de reeks. Maar daar rust vanzelfsprekend geen copyright op. We zullen wel een variant weten te bedenken. Onze eerste uitgaven zullen waarschijnlijk pas in 1996 verschijnen.”

De redactie moet nog een prioriteitenlijst samenstellen, op basis van auteurs die gekozen zijn voor de reeks. Ook moeten nog criteria ontwikkeld worden ten aanzien van de minimale wetenschappelijke eisen, de editietechniek, de boekvorm en de exploitatie. Grootes: “Het moet niet zo chique worden als de Franse Pléiade-reeks die vaak als voorbeeld wordt aangehaald. We hopen er de vakman èn het grote publiek mee te bereiken. De literaire en educatieve uitgevers kunnen dan bij intekening inschrijven op de door ons voorgestelde titels.”

De prioriteitenlijst van de stichting zou enige overeenkomst kunnen vertonen met de lijst die Spijkers in 1991 aanbood aan WVC met een verzoek om subsidie. Hierbij werd hij namelijk geadviseerd door onder andere prof. Grootes: “Met het opstellen van het lijstje van Prometheus heb ik indertijd geholpen. We zullen zeker overleggen hoe het met hun plannen staat. Het heeft natuurlijk geen zin om twee keer de Reinaart of De Spaanse Brabander uit te geven. Maar wil een uitgever subsidie krijgen dan moet die wel voldoen aan onze - nog vast te stellen - criteria. Deze Brandaan-uitgave zou daaraan inhoudelijk hoogstwaarschijnlijk wel voldoen. Zoals de vormtechnische eisen nú geformuleerd zijn zou het echter afgewezen worden. We hebben namelijk een duidelijke voorkeur voor gebonden uitgaven op dundrukpapier. Spijkers heeft ons wel om subsidie gevraagd voor de Brandaan, maar dat is afgewezen om de eenvoudige reden dat het verzoek te vroeg binnenkwam. Het was prematuur.”

Spijkers sluit niet uit dat hij in de toekomst nog eens om subsidie bij de stichting zal aankloppen. Prometheus' eerste boek in de klassiekenreeks, De reis van Sint Brandaan is herdicht door Willem Wilmink. Prof. W.P. Gerritsen verzorgde een teksteditie van de Middelnederlandse Brandaan, zoals die is overgeleverd in het Comburgse handschrift. Volgens Spijkers is de belangstelling voor het boek groot.

    • Jinke Obbema