Kerstactie 1993

De kerstactie 1993 van het lezersfonds van NRC Handelsblad heeft 155.453,32 gulden opgebracht. Met dit bedrag wordt een hele reeks kleine, maar zinvolle activiteiten in Nederland ondersteund. Zo zijn er subsidies voor vakanties van gehandicapten en wordt er speciale aandacht besteed aan zwerfkinderen in Nederland.

De commissie van lezers dankt allen die aan de kerstactie 1993 hebben bijgedragen.