Karadzic zegt bereid te zijn tot concessies

BELGRADO, 16 MAART. De Bosnische Serviërs zijn bereid tot aanzienlijke territoriale concessies in Bosnië als daarmee een eind kan worden gemaakt aan de oorlog.

Zij controleren nu 70 procent van het grondgebied van Bosnië, maar zijn bereid uiteindelijk genoegen te nemen met “56 of 57 procent”.

Dat heeft Radovan Karadzic, de leiders van de Bosnische Serviërs, gisteren laten weten.

Het aanbod gaat veel verder dan alle eerder door de Serviërs aangeboden concessies. Het komt erop neer dat de Serviërs bereid zijn eenvijfde van hun grondgebied op te geven. Het plan van de internationale bemiddelaars Owen en Stoltenberg liep stuk op door de moslims geëiste concessies die neerkwamen op niet meer dan 2,7 procent van het Bosnische grondgebied.

Volgens waarnemers schiet het Servische aanbod echter nog duidelijk tekort als het wordt vergeleken met de eisen die de Bosnische moslims en Kroaten hebben gesteld. Volgens de Bosnische president Izetbegovic zal de federatie, waarover de Kroaten en de moslims overeenstemming hebben bereikt, zestig procent van het grondgebied van Bosnië-Herzegovina moeten omvatten. Dat betekent dat de moslims en de Kroaten de Serviërs veertig procent van het grondgebied gunnen, terwijl de Serviërs nu 56 procent opeisen.

In Washington, waar alles wordt voorbereid om de leiders van de Bosnische Kroaten, de moslims en Kroatië vrijdag in staat te stellen hun federatie- en confederatieakkoord te ondertekenen, is gisteren de Serviërs een gefaseerde opheffing van de sancties tegen Joegoslavië (Servië en Montenegro) in het vooruitzicht gesteld als ze meewerken aan een vredesakkoord in Bosnië. De Amerikaanse onderminister van buitenlandse zaken, Stephen Oxman, sloot echter een begin van die gefaseerde opheffing uit zolang niet eerst een vredesregeling is getroffen. Volgens Oxman heeft de speciale Amerikaanse afgezant in het vredesproces, Charles Redman, de Servische leiders Milosevic en Karadzic ingelicht over de plannen van de moslims en Kroaten. De Servische leiders waren volgens Oxman “belangstellend” zonder zich overigens concreet uit te laten over de vraag of de Bosnische Serviërs zich bij de moslim-Kroatische federatie willen aansluiten.

De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR heeft gisteren woedend gereageerd op de nieuwe weigering van de Bosnische Serviërs, een hulpkonvooi naar de belegerde moslim-enclave Maglaj door te laten. Een UNHCR-woordvoerder beschuldigde de Serviërs van “etnische zuivering door uithongering” en sprak van “schandelijk gedrag” van de Serviërs. De woede van de UNHCR is des te groter omdat het ditmaal niet commandanten te velde zijn die het konvooi tegenhouden, maar de leiding van de Bosnische Serviërs in Pale.

Maglaj, een enclave waar al sinds oktober vorig jaar geen hulpkonvooi meer is aangekomen, werd gisteren opnieuw door de Servische artillerie onder vuur genomen. Vier mensen raakten zwaar gewond toen ze bij het zoeken naar vanuit de lucht afgeworpen voedselpakketten door sluipschutters werden beschoten.