Flexovit kampt met te groot eigen vermogen

ROTTERDAM, 16 MAART. Slijpschijvenfabrikant Flexovit uit Deventer gaat een groter deel van de winst uitkeren aan aandeelhouders, niet alleen dit jaar maar ook daarna. De directie vindt het eigen vermogen te hoog en daarom heeft zij besloten voortaan ten minste 50 procent van de netto winst aan aandeelhouders uit te keren. Het dividend wordt verhoogd van 1,80 naar 2,75 gulden.

Grote overnemingen zijn de laatste jaren uitgebleven en het bedrijf heeft geld over. “Bij de beursintroductie vijf jaar geleden hebben we gezegd dat we vooral ook door acquisities wilden groeien”, zegt directievoorzitter J.A. Katsman in een toelichting op het gewijzigde uitkeringsbeleid. “De afgelopen jaren is het ons wel gelukt een aantal kleinere ondernemingen over te nemen. Maar bij grotere acquisitiepogingen waren we niet succesvol. Soms bleken er bij nader inzien te veel lijken in de kast te zitten bij de over te nemen bedrijven, soms ook kregen we uiteindelijk nul op het rekest omdat de bestaande aandeelhouders simpelweg niet wilden verkopen. Toen hebben we de knoop maar doorgehakt en hebben we besloten voorlopig ons meer dan voorheen op autonome groei te richten. Want je kunt wel blijven zeggen dat je acquisities wilt doen, maar we willen geen Heintje Davids worden. Dan geven we het geld dat we in kas hebben liever terug aan de eiegnaren, onze aandeelhouders.”

De acquisitie-strategie van Flexovit is hiermee volgens Katsman niet abrupt afgebroken. “We blijven rondkijken naar nieuwe aanwinsten. We richten ons meer op marktniches. Maar onze sector is nu eenmaal niet zo dik bezaaid met overname-kandidaten. Kleinere overnemingen, zeg tot 10 miljoen gulden, kunnen we uit de achterzak betalen. En als er meer geld nodig is kunnen we altijd bij de bank terecht.”

Directeur Katsman ontkent desgevraagd dat de wijziging van het dividendbeleid is ingegeven door de angst dat Flexovit zelf door het zich alsmaar ophopende eigen vermogen een aantrekkelijke overname-kandidaat zou worden. “Dat heeft absoluut geen rol gespeeld”, zegt hij.

Het “luxe probleem” van Flexovit doet zich, zoals de directie zich liet ontvallen, bij meer bedrijven voor. “Wij zouden zo een hele rij ter beurze genoteerde bedrijven kunnen opnoemen die veel geld op de bank hebben staan en eenvoudig niet uitkeren aan aandeelhouders”, aldus de Flexovit-bestuurders.

Eind december had Flexovit een groepsvermogen van 60 miljoen gulden waartegenover slechts 51,5 miljoen gulden aan schulden stond. Om het percentage eigen vermogen te verlagen denkt de onderneming ook aan uitbreiding van het lange vreemde vermogen.

Katsman liet doorschemeren over de eerste maanden van 1994 niet ontevreden te zijn. “We denken dit jaar duidelijk hogere resultaten te behalen, niet een paar procent.” Vorig jaar had Flexovit last van een teruglopende omzet in Europa (4 procent) en een sterk achterblijvende gang van zaken in Duitsland. De totale omzet steeg met 2 procent tot 137 miljoen gulden. De netto winst kwam 6 procent hoger op 7,1 miljoen gulden.