Eerste internationale overeenkomst; Amerikaans-Brits pact over toezicht op derivatenhandel

WASHINGTON, 16 MAART. De toezichthouders op de financiële markten van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk willen een samenhangend toezicht uitoefenen op de handel in financiële derivaten. Dat zijn instrumenten als opties, termijncontracten en ruilcontracten (swaps) waarmee beleggers en en bedrijven zich indekken tegen koersfluctuaties op de financiële markten.

Dit hebben beide instanties, de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, de eveneens Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission en de Britse Securities and Investment Board (SIB) gisteren bekend gemaakt. Het is de eerste internationale overeenkomst die over het toezicht op de derivatenmarkt wordt gesloten.

De plannen voor het toezicht spitsen zich toe op de de handel in financiële derivaten die niet zijn genoteerd op effectenbeurzen. Deze zogenoemde over the counter-produkten worden tussen banken en hun cliënten exclusief en op maat afgesloten, in tegenstelling tot de gestandaardiseerde derivaten op de beurzen. De omzet buiten de beurzen om groeit veel sneller dan die in officieel genoteerde derivaten.

De markt voor finananciële derivaten is de laatste tien jaar explosief gegroeid. De totale onderliggende waarde van de effecten, obligaties, valuta's en grondstoffen waarover dergelijke contracten zijn afgesloten, is niet precies bekend, maar wordt doorgaans geraamd op 16.000 miljard dollar. De toezichthouders maken zich met name zorgen over de risico's die de handel met zich meebrengt voor de banken en effectenhuizen die de contracten afsluiten, beheren en verhandelen. Grote, onverwachte koersbewegingen op de financiële markten, of het niet-nakomen van de verplichtingen door contractpartijen kunnen hen in financiële problemen brengen.

“De toezichthouders op de financiële markten moeten er van op aan kunnen dat de risico's afdoende worden erkend,” zei Andrew Large, de voorzitter van de SIB, gisteren. “Maar tegelijkertijd willen we er voor waken dat innovaties op de financiële markten worden ontmoedigd, en de professionele handel wordt over-gereguleerd.”

Het Amerikaans-Britse pact onderscheidt de manieren waarop een samenhangend toezicht kan worden uitgeoefend, en concentreert zich op het uitwisselen van informatie tussen de toezichthouders, betere bescherming van cliënten en betere standaards om te garanderen dat alle partijen op de derivatenemarkt hun verplichtingen nakomen.

Later vandaag vindt in de Verenigde Staten de reguliere jaarvergadering van toezichthouders op de financiële markten plaats. Tegelijkertijd houdt de organisatie van handelaars, de International Swap and Derivatives Association (ISDA) zijn jaarlijkse bijeenkomst in de VS. (AP)