Duur betalingsverkeer Nederland en België

BRUSSEL, 16 MAART. Het overboeken van geld van een Belgische bank naar een Nederlandse rekening kost minimaal 35 tot 50 gulden. De transactie in omgekeerde richting is iets goedkoper, maar nog steeds veel te duur.

Dat concludeert de stichting Algemeen-Nederland Congres (ANC), een samenwerkingsverband van rond de 200 organisaties in Nederland en Vlaanderen, uit een steekproef. De resultaten sluiten nauw aan op een onderzoek van de Europese Commissie een jaar geleden. Voor een grensoverschrijdende boeking brengen de banken gemiddeld meer dan 40 gulden in rekening, zo bleek toen.

De stichting ANC noemt de “forse bankkosten” voor bijvoorbeeld de overschrijving van het abonnementsgeld voor een tijdschrift “een stevige belemmering” voor de samenwerking tussen twee buurlanden “die bovendien hun taal en cultuur gemeen hebben”. Het goedkoopst zijn nog de overschrijvingen tussen de Belgische Postcheque en de Nederlandse Postbank. De duurste Belgische bank is de Generale Bank (bodemtarief 880 frank). De Nederlandse ABN-AMRO rekent 15 tot 25 gulden. De Rabobank hanteert een minimumtarief van 17,50 gulden. Bij de Nederlandse banken komen er nog correspondentkosten bij.

Het ANC bepleit Europese regelgeving, waarbij de Benelux volgens haar “een voortrekkersrol” behoort te spelen. De Europese Commissie wil haar onderzoek dit voorjaar herhalen. Bij een teleurstellend resultaat dient de Commissie een richtlijn in die de banken dwingt om klanten een duidelijker inzicht te geven in de kosten van grensoverschrijdende overboekingen en om die boekingen beter te laten verlopen.