CNV schaart zich achter SER-advies

UTRECHT, 16 MAART. De vakcentrale CNV schaart zich achter het standpunt van de meerderheid in de Sociaal-Economische Raad (SER) dat de uitkeringen de komende vier jaar hoogstwaarschijnlijk niet kunnen worden gekoppeld aan de ontwikkeling van de lonen.

Dit is de uitkomst van overleg tussen de CNV-bonden dat gisteren over het SER-advies over het sociaal-economische beleid tijdens de komende kabinetsperiode plaatshad. Verschillende CNV-bonden, met name die in de collectieve sector, hadden aanvankelijk bezwaren tegen het SER-advies. Maar voorzitter A. Westerlaken slaagde er gisteren in verdeeldheid in eigen gelederen af te wenden. Afgesproken is dat het CNV aanstaande vrijdag bij de definitieve vaststelling van het advies in de SER zal proberen een eigen 'memorie van toelichting' toe te voegen. Daarin wil het CNV beklemtonen dat er in beginsel moet worden gekoppeld en dat er “een evenwichtig pakket van flankerende maatregelen” moet komen als koppeling niet mogelijk is.

De ambtenarenbond van het CNV (CFO) had ook bezwaren tegen de passage in het SER-advies over bezuinigingen bij de overheid, maar CFO-voorzitter L. Poell zei gisteren na afloop van het CNV-beraad dat hij er bij zijn bond op zal aandringen de bezwaren in te slikken. Het CFO-bestuur vergadert daar morgen nog over. Volgens Poell waren vorige week “misverstanden” gerezen, die met de 'toelichting' zijn weggenomen.

Door de opstelling van het CNV is de grootste vakcentrale, de FNV, alleen komen te staan in de SER. De FNV kan zich niet vinden in de passages in het SER-advies over de koppeling, bezuinigingen in de collectieve sector, AOW-premieheffing over aanvullende pensioenen en de toekomst van de sociale zekerheid.

Westerlaken wilde gisteren niet ingaan op berichten eind vorige week dat hij zou hebben gedreigd met aftreden als de CNV-bonden het SER-advies niet zouden steunen. “Machtsargumenten zijn niet op tafel geweest”, aldus het CNV-bestuur.