Busladingen vol boze V&D'ers klagen

UTRECHT, 16 MAART. Dat de onrust onder de V&D-werknemers zo groot is, had de Dienstenbond FNV zelf ook niet verwacht. Vijftig, hoogstens zestig leden dacht onderhandelaar Luuk Voormeulen gisteravond op de protestbijeenkomst in de Utrechtse Jaarbeurs aan te treffen. Maar de driehonderd stoelen in de zaal blijken bij lange na niet voldoende om de busladingen boze V&D'ers van een zitplaats te voorzien. “Waar gaan het bij V&D naar toe? De werkdruk is tegroot, er komen geen mensen bij. Moeten we straks allemaal in de Ziektewet terechtkomen?”, verzucht een parfumerie-medewerkster uit Groningen.

De V&D-werknemers hebben de afgelopen jaren al veel collega's zien vertrekken. Van het personeelsbestand van 17.500 mensen zijn er al 4000 afgevloeid en als het aan de directie van V&D ligt, is de sanering nog niet afgelopen. Als de warenhuizen van V&D dit jaar geen hogere omzet draaien, zijn nieuwe kostenbesparingen onvermijdelijk. Daarbij zou voor ongeveer 750 werknemers de baan op het spel staan, zo liet Voormeulen gisteren weten.

Die banen kunnen volgens de vakbond gered worden als V&D in de nieuwe CAO akkoord gaat met de invoering van een vierdaagse werkweek van 35 uur. De full-time medewerkers zouden in dat geval een uur per week inleveren. “De directie wil wel een vierdaagse werkweek, maar de voorwaarden die ze daaraan verbinden, zijn voor ons niet acceptabel”, zei Voormeulen onder luid gejoel vanuit de zaal. Hij somt een lijst van tien punten op die de V&D-directie in de onderhandelingen aan de orde wil stellen. Zo moet het hoger personeel vijf dagen per week blijven werken en moet het zijn ATV-dagen inleveren, terwijl de medewerkers in de distributie en de winkelfilialen flexibeler ingezet moeten worden. De compensatie voor overwerk wordt gehalveerd, evenals de jubileumuitkeringen. Bovendien moet er een oplossing gevonden worden voor de 750 'boventalligen'. Een garantie dat gedurende de looptijd van een nieuwe CAO geen gedwongen ontslagen zullen plaatsvinden, wil de directie volgens Voormeulen niet geven. “Dit pikken we niet meer. Ik wil best looncompensatie inleveren, maar dan wil ik geen collega's meer weg zien gaan”, zegt een filiaalmedewerker uit Amsterdam.

De flexibeler inzet van personeel is een ander heet hangijzer. Al jaren lang proberen de vakbonden in de CAO-onderhandelingen af te komen van de zogenoemde '13-30 uurcontracten' voor op- en afroepkrachten. Volgens Voormeulen scheppen deze contracten veel onduidelijkheid voor het personeel, omdat zij van te voren niet weten hoeveel uren zij moeten werken en wanneer zij ingezet worden. Als deze medewerkers een vast contract van 20 uur per week zouden krijgen, schept dat duidelijkheid en werkgelegenheid, aldus de Dienstenbond FNV. V&D wil echter dat het winkelpersoneel - inclusief de full-timers - juist nog flexibeler ingezet wordt. Dat betekent volgens V&D dat ook het vaste personeel vaker op koopavonden en zaterdagen moet werken.

Donderdag worden de CAO-onderhandelingen met V&D hervat. Als er geen akkoord komt, willen veel werknemers acties ondernemen. Boos roept een V&D-medewerker door de zaal: “Laten we niet vergeten hoeveel we al hebben ingeleverd. Als we er donderdag niet uitkomen, zeg ik: 'kappen met die handel' ”

    • Marcella Breedeveld