Boskalis boekt 40 procent meer winst

ROTTERDAM, 16 MAART. Boskalis Westminster, het grootste particuliere baggerbedrijf ter wereld, heeft een uitstekend jaar achter de rug met een stijging van de nettowinst met ruim 40 procent. De vooruitzichten voor 1994 worden gunstig genoemd, gezien de omvang en de kwaliteit van de orderportefeuille.

Boskalis stelt een dividend voor van 1,10 gulden per gewoon aandeel tegen 65 cent over 1992. Aandeelhouders kunnen kiezen tussen betaling in contanten en uitkering in aandelen ten laste van de belastingvrije agioreserve of van andere reserves. De omvang van het stockdividend wordt 6 mei bekendgemaakt.

De netto winst steeg vorig jaar van 53,6 miljoen tot 76,3 miljoen gulden of per aandeel van 2,15 tot 3,05 gulden. Het bedrijfsresultaat verbeterde van 55,4 miljoen tot 77,6 miljoen gulden.

Boskalis boekte in afgeleverd werk een omzet van 1,2 miljard tegen 937 miljoen gulden in 1992 en in uitgevoerde contracten een omzet van 1,07 miljard tegen 983 miljoen. De omzet afgeleverd werk kwam op eigen kracht tot stand, voornamelijk in Noordwest-Europa (zonder Nederland) en het Verre Oosten. De baggeraar is onder andere betrokken bij de aanleg van het nieuwe vliegveld van Hongkong.

Als gevolg van de positieve kasstroom (winst plus afschrijvingen), die steeg van 141,8 miljoen tot 166,2 miljoen gulden, en de uitgifte van een 6,25 procent converteerbare achtergestelde obligatielening van 80 miljoen daalden de netto-rentelasten van 8,1 miljoen tot 1,2 miljoen en verbeterden de balansverhoudingen aanzienlijk. Het eigen vermogen ging van 215 miljoen naar 266 miljoen gulden. Het resultaat van deelnemingen nam toe van 7,4 miljoen tot 10,6 miljoen gulden. De orderportefeuille kromp in van 1 miljard tot 946 miljoen gulden.

In december werd een voorgenomen fusie tussen de Nederlandse aannemers Ballast Nedam (omzet 2,4 miljard gulden) en Boskalis afgeblazen. Boskalis zag af van overname van Ballast Nedam, nu nog eigendom van het Britse defensieconcern British Aerospace. Volgens ingewijden bestond er binnen Boskalis nogal weerstand tegen het opnieuw opgaan in een gediversificeerd bouwconcern. Met het niet doorgaan van de fusie verviel ook de voorgenomen aandelenemissie van 300 miljoen waarmee Boskalis de verwerving van de aandelen Ballast Nedam had willen verwerven. De aandelen Ballast Nedam zullen binnenkort opnieuw op de Amsterdamse effectenbeurs worden geïntroceerd.

Boskalis keerde over 1992 voor het eerst sinds tien jaar weer dividend uit. Daarmee zette het concern een streep onder het verleden. Begin jaren tachtig raakte Boskalis aan de rand van de afgrond door behalve baggeren ook in andere bouwsectoren te opereren en door het catastrofale Cogasco-pijpleidingproject in Argentinië. In 1985 werd Boskalis op het nippertje gered en sterk afgeslankt.