Bisschop heft banvloek over twee gehuwde priesters op

ROERMOND, 16 MAART. Bisschop F. Wiertz van Roermond heeft de excommunicatie van twee gehuwde priesters ongedaan gemaakt die zijn voorganger Gijsen zestien jaar geleden had uitgesproken. Volgens Wiertz' woordvoerder is dat gebeurd omdat de ene, E. Miedema, is overleden en omdat de andere, C. van der Spek, zijn priesterambt niet meer uitoefent. Van de Spek is nu pastoraal werker in een centrum voor geestelijke volksgezondheid in Hoorn. Het opheffen van de excommunicatie is eigenlijk een formaliteit omdat het nieuwe kerkelijk wetboek van 1983 deze banvloek al uitsloot.

Gijsen plaatste in 1978 pastoor Miedema van de streekparochie Het Eikske in Landgraaf en diens medewerker Van der Spek buiten de kerk. Zij mochten ook niet kerkelijk begraven worden.

Miedema was door de voorganger van Gijsen, bisschop Moors, wegens wat werd genoemd onzuiverheid in de leer ontslagen als pastoor van de parochie Het Eikske. Op verzoek van de meerderheid van zijn parochianen stichtte Miedema de zogenoemde streekparochie, een van de eerste basisgemeenten in Nederland.

De streekparochie, die buiten de bisschop om opereerde, werd in eerste instantie door Gijsen ongemoeid gelaten. Toen beide pastores in het huwelijk traden excommuniceerde hij hen.

De beide pastores negeerden de maatregel van bisschop Gijsen. Miedema, die in 1985 overleed, werd vanuit de streekparochie begraven. Bij de eucharistieviering tijdens de uitvaart ging een priester van het bisdom Roermond voor. Ook hij trok zich niets aan van de banvloek van Gijsen.

Van der Spek, die niet bereid is commentaar te geven, kan nu dispensatie krijgen van de celibaatsverplichting. Tot twee keer toe vroeg hij die in Rome aan, maar zij werd op grond van negatieve adviezen van bisschop Gijsen geweigerd.