België

De aanvraag van 95 procent van de asielzoekers in België wordt na het eerste gesprek met ambtenaren van de dienst vreemdelingenzaken, een onderdeel van het ministerie van binnenlandse zaken, afgewezen. Dat is een fors percentage, maar het merendeel van hen tekent beroep aan bij het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen. Daar mag ongeveer 17 procent van hen alsnog een verzoek voor asiel indienen.

België kampt met enorme achterstanden in de verwerking van de asielaanvragen. Volgens een woordvoerder van de vluchtelingenorganisatie Osif liggen op dit moment nog 30.000 dossiers op behandeling te wachten. Hoewel sommige dossiers dubbel zijn en een aantal mensen het land inmiddels heeft verlaten, kan België de verwerking nauwelijks aan. “Te weinig mensen om de wet uit te voeren”, oordeelt de vluchtelingenorganisatie.

De autoriteiten verlenen sporadisch de status van vluchteling: in 1991 kwam één procent van de asielzoekers hiervoor in aanmerking. Maar hun aantal loopt op, vorig jaar verleende België aan zes procent van de vluchtelingen de status. Ex-Joegoslaven vallen onder een aparte regeling. Zij krijgen een soort voorlopige vergunning tot verblijf, die ieder half jaar wordt verlengd.

De opvangcentra in België puilen uit. De gemeenten hielden zich de afgelopen jaren niet aan de afspraak één vluchteling op duizend inwoners onderdak te bieden. De regering bereidt nu een wet voor die sancties oplegt aan gemeenten die weigeren een bepaald aantal vluchtelingen op te nemen.

Ook het lot lijkt een handje mee te helpen als het om het wegwerken van de enorme achterstanden gaat. Telden de Belgen in 1993 in sommige 'piekmaanden' drieduizend nieuwe asielzoekers, nu melden zich maandelijks ongeveer duizend vluchtelingen aan de grens.

    • Yaël Vinckx