Aruba blijft deel Koninkrijk, geen onafhankelijkheid

DEN HAAG, 16 MAART. Aruba blijft deel uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden. Dat is het gevolg van een wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk die gisteren met algemene stemmen door de Eerste Kamer werd aanvaard.

Vorige week ging de Tweede Kamer al in grote meerderheid akkoord. Het ging onder meer om het schrappen van artikel 62 van het Statuut, dat bepaalde dat Aruba per 1 januari 1996 volkenrechtelijk onafhankelijk zou worden. In de jaren tachtig waren Nederland, de Antillen en Aruba overeengekomen dat Aruba onder die voorwaarde tien jaar lang - van 1985 tot 1995 - een status aparte (aparte positie) binnen het koninkrijk zou krijgen. Vier jaar geleden, toen het derde kabinet-Lubbers aantrad, maakte de regering een ommezwaai omdat het voor de ontwikkeling van Aruba beter is als het eiland de speciale band met Nederland en de Antillen behoudt. De Antillen en Aruba mogen nu net zo lang een deel blijven van het koninkrijk als ze zelf wensen. Nederland dringt niet langer aan op onafhankelijkheid. De kans dat Aruba daar zelf nog toe besluit is zeer klein geworden, want in het Statuut is nu bepaald dat daarvoor een meerderheid van ten minste tweederde van het aantal zitting hebbende parlementsleden (niet het aantal uitgebrachte stemmen dus) nodig is. Aruba behoudt wel zijn status aparte.